erfgoedobject

Hoeve De Thebusse

bouwkundig element
ID
56661
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56661

Juridische gevolgen

Beschrijving

* Schorredijk nr. 7. Hoeve "de Thebusse", Historische hoeve die haar naam te danken heeft aan de typische vorm van het boerenhuis. Beschermd als monument bij M.B. van 26/05/05.
De hoeve grenst aan de Schorredijk, en is gelegen vlakbij de dorpskom van Stene. De Schorredijk begint aan de Steensedijk en eindigt aan de Torhoutsesteenweg. De dijk is ontworpen ca. 1720 en omsluit de Snaaskerkepolder, die samen met de St.-Catharinapolder en de Keignaertpolder als een spoelpolder moest instaan voor het uitschuren van de ca. 1700 opnieuw verzande Oostendse haven. De Snaaskerkepolder werd vanaf 1803 drooggelegd en openbaar verkocht als landbouwgrond. De kapitaalkrachtige familie Piers de Raveschoot uit Gent is één van de eerste families om aan de rand van de net droog gelegde polder grond te kopen en er een grote hoeve op te trekken, "De Thebusse".
Zij hadden grond gekocht van 125 gemeten voor 15.000 gulden. In 1804 wordt begonnen met het klaarmaken van de gronden. In mei 1805 begint men met de bouw van het boerenhuis. Later dat jaar wordt de schuur opgetrokken. In 1810 wordt deze net gebouwde schuur reeds uitgebreid. In dezelfde periode worden nog een aantal stallen en een bakhuis gebouwd. Op het primitief kadasterplan van ca. 1835 is de structuur van de hoeve reeds af te lezen: het boerenhuis bestaand uit het vierkante hoofdvolume en een kleiner gebouwtje ten oosten daarvan, het bakhuis, de dwarsschuur, een paarden- en een varkensstal. Op de Atlas der Buurtwegen (1843) zien we dat het woonhuis en het naastgelegen volume intussen verbonden zijn, de varkensstal is afgebroken. Op de kaart van Vander Maelen van ca. 1850 wordt de hoeve reeds met de naam "de Thebusse" vermeld. Ca. 1882 wordt tussen het bakhuis en de dwarsschuur een wagenhuis gebouwd, de schuur wordt naar het noorden uitgebreid. In de tweede helft van de 20ste eeuw (1965 en 1975) worden ten zuiden van het erf twee loodsen gebouwd, waarbij één tegen het stalgebouw aan.

Beschrijving.
Hoeve met losse lage bestanddelen uit de eerste helft van de 19de eeuw, rondom een verhard rechthoekig erf met grasperk; recente bijgebouwen. Onverharde erfoprit vanop de Schorredijk.
Ten noorden van het erf, voormalige boomgaard, ten noorden begrensd door bakstenen muur waarlangs lei-fruit (peren).
Ten noorden van het erf, blauw geschilderd gecementeerd boerenhuis (reeds aangeduid op primitief kadasterplan) van vier traveeën op vierkant grondplan, onder tentdak (bakgoot op klos en beugels, mechanische pannen) met bekronende schoorsteen. Oorspronkelijk getoogde muuropeningen o.m. blind, deels verlaagd; bewaarde luikduimen. Deur in de vierde travee; bewaard 19de-eeuws kozijn en bovenlicht met geprofileerde tussendorpel met halfrond profiel.
Rechts, aanpalende lagere aanbouw, ontstaan door de verbinding van het hoofdgebouw met een kleiner oostelijk gelegen gebouwtje ca. 1840. Nu vier traveeën onder zadeldak met linker wolfseind (nok evenwijdig met dijk). Smalle rechthoekige muuropeningen, links gewijzigd. Deur met houten kozijn; voorts vernieuwd houtwerk met luiken.
In het hoofdgebouw, bewaard 19de-eeuws interieur met authentieke indeling: rechts een gang met trap naar zolder en kelder (tongewelf), toegang verlenend tot twee dwarse kamers met tussenin schouwen, rug aan rug. Voorste kamer: houten schouw met tegelversiering uit de Delftse traditie op de boezem, plafond met gestucte balken en rozet rond de luchter. Achterste salon: eenvoudige marmeren schouwmantel geflankeerd door beschilderde houten muurkasten als vitrine, rode Boomse tegels, verlaagd plafond. Vanuit voorste kamer toegang tot smalle linker ruimte.

Bij de erftoegang, ten noordoosten van het boerenhuis, groot bakhuis (reeds aangeduid op het primitief kadasterplan) van drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op huis) met aanpalend linker stalletje onder lessenaarsdak. Witgeschilderde baksteenbouw op gepekte plint. Rechthoekige, getoogde en korfbogige muuropeningen, aan de achterzijde betralied. Brede schouw en bewaarde balklagen.
Ten oosten naast het boerenhuis, drieledig wagenhuis gebouwd ca. 1882 (aangeduid op mutatieschets van 1882). Onbeschilderde verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op huis). Korfbogige doorgangen en bakstenen hondenhok tegen noordzijpuntgevel. Gedichte lagere korfboogdoorgangen in de achtergevel. Er dient opgemerkt te worden dat alleenstaande wagenhuizen eerder uitzonderlijk zijn in de streek, meestal zijn ze geïncorporeerd in de schuur.
Ten zuiden naast het wagenhuis, lange dubbele dwarsschuur onder licht gebogen mank zadeldak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op huis), met geïncorporeerd keldergedeelte en stallen. Reeds in 1805-1810 werd een volledig houten schuur opgetrokken op het erf. De huidige schuur is hier wellicht uit voort gegroeid, o.m. met uitbreiding in 1882. Verankerde witgeschilderde baksteenbouw op gepekte plint. Erfgevel versterkt d.m.v. steunberen en onderbroken door getoogde, en rechthoekige muuropeningen o.m. laadvenster en hoge poorten. Bewaarde rechter schuurpoort met klinket. Bewaard gebint: combinatie van kruk- en stapelgebinten. Tegen zuidelijke zijpuntgevel, recente aanbouw.
Ten zuiden van het erf, stalgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig met huis), aan de achterzijde aansluitende traveeën onder lessenaarsdak. Witgeschilderde verankerde baksteenbouw op gepekte plint. Aangeduid op Primitief Kadasterplan. Aan de erfzijde, aansluitende recente loods.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, DW 2341.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: mutatieschetsen, 1882/25, 1965/49, 1975/68.
BEAUCOURT DE NOORTVELDE, R., Beschrijving der gemeente Steene, 1908, Handzame, 1977, p. 97.
DE FLOU, K., Woordenboek der toponymie, deel 15, Brugge, 1934, p. 799.
DESMEDT H., Stene, een dorp in de stad, Stene, 1978, p. 55-61.
HUPPERTS, R., Steene en Stene, Stene, 1984, p. 99-100.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve De Thebusse [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/56661 (Geraadpleegd op 23-01-2021)