Watermolen Renfortmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Renefertmolen, Renthofmolen
Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Bilzen
Straat Rentfortstraat
Locatie Rentfortstraat 6, Bilzen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bilzen (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Bilzen (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Watermolen Renfortmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Watermolen Rentfortmolen

Deze bescherming is geldig sinds 15-10-2003.

omvat de bescherming als monument Watermolen Rentfortmolen: poortgebouw, molengebouw, sluis en gaande werk
gelegen te Rentfortstraat 6 (Bilzen)

Deze bescherming is geldig sinds 19-03-1996.

Beschrijving

Renefertmolen (Ferrariskaart) en Renthofmolen (Atlas Buurtwegen). Watermolen van het type onderslagmolen op de Demer, voor het eerst vermeld in 1390. De gebouwen dateren van 1862 (jaartal op de sluitsteen van de inrijpoort), wanneer de molen eigendom is van de familie Meyers-Stulens, en na een brand wordt heropgebouwd. Einde 19de eeuw is de molen eigendom van de familie Severeyns van Hoeselt, rond de eeuwwisseling wordt hij bewoond door de familie Bijnens-Drijns. In 1911 wordt een metalen molenrad geplaatst ter vervanging van het houten. De molen bleef als dusdanig in werking tot de Demer wordt rechtgetrokken in 1970, daarna, tot 1981, werkzaam op elektriciteit: één van de drie koppels stenen werd omgebouwd op elektriciteit.

Bakstenen gebouwen onder zadel- en wolfsdaken (mechanische pannen), gegroepeerd rondom een trapezoïdaal erf, waarlangs aan de westelijke zijde de Demer stroomt.

Ten noorden van het erf, woonhuis en molenhuis in één gebouw van zes traveeën en twee bouwlagen. Getoogde vensters van baksteen met hardstenen lekdrempels. De ingang van molenhuis en woonhuis bevindt zich in de getoogde poort in de tweede travee van links, voorzien van een hardstenen sluitsteen. Achtergevel met kleine getoogde vensters en een dito deur. Metalen molenrad tegen de zuidelijke zijgevel, met een beschieting van planken tegen de geveltop; het ijzeren onderslagrad is sterk aangetast sinds de buitengebruikstelling.

Poortgebouw ten zuiden van het erf, onder wolfsdak, voorzien van een bakstenen korfboogpoort met hardstenen sluitsteen en imposten. Ten oosten, dienstgebouw, met van noord naar zuid: dwarsschuur, paardenstal, koestal, vaarzenstal en varkensstal, beide laatste in een aangebouwd gedeelte onder lessenaarsdak. Getoogde bakstenen muuropeningen en een bakstenen korfboogpoort.

Ten westen van het erf, haaks aangebouwd op het poortgebouw, een varkensstal en de wasplaats in een laag, recenter gebouwtje met muuropeningen onder betonnen latei.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bilzen

Bilzen (Bilzen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.