Art-decohotel Beau Séjour

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Leon Spilliaertstraat
Locatie Leon Spilliaertstraat 1, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Art-decohotel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Art-decohotel Beau Séjour

Deze bescherming is geldig sinds 06-09-2002.

Beknopte karakterisering

Typologiehotels
Stijlart deco
Dateringinterbellum, na WO II

Beschrijving

* Van Iseghemlaan nr. 110-112/ Léon Spilliaertstraat nr. 1. Voormalig hotel "Beau Séjour", nu "HOTEL-RESIDENTIE LIDO 2000". Beschermd als monument bij M.B. van 6/09/2002.
Beeldbepalend hoekpand/hotel in art-decostijl, gesigneerd architect A. Daniels (Oostende); volgens het kadasterarchief oorspronkelijk zogenaamd "Hôtel Beau Séjour", opgetrokken in 1928 ter hoogte van een aantal laat-19de-eeuwse panden, in 1948 verkocht aan de Staat waarna het huisvesting biedt aan het Ministerie van Financiën, en in 1972 opnieuw ingericht als hotel. Oorspronkelijk vijf, later (ca. 1948?) opgetrokken tot zeven bouwlagen, en vijf traveeën + benadrukte hoekpartij van drie afgeschuinde traveeën tussen twee risaliettraveeën + vijf traveeën. Gecementeerde, witbeschilderde sokkelvormende begane grond met laag uitgewerkte rechthoekige muuropeningen voorzien van afgeschuinde bovenhoeken. Sterk verticaliserende bovenbouw van rode baksteen met gecementeerde lisenen waartussen vensterregisters oplopend als Brugse traveeën eindigend in keperboogvensters op de hoek; de latere bovenste bovenlagen respecteren min of meer de verticaliteit. Typerende getrapte profielen o.m. voor de risalieten; eigenlijke hotelinkom - zijde L. Spilliaertstraat - benadrukt door bloem- en meandermotieven in art-decostijl. Aangepast interieur; mogelijk nog bewaarde oorspronkelijke elementen, bijvoorbeeld boven het verlaagde plafond van het restaurant op de begane grond.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002191 en W/01814.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207 : Mutatieschetsen, Oostende, 1stee Afdeling, Sectie A, 1928/91.
HOSTYN N., Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum. De architecten 2, in De Plate, jg. 1989, p. 279.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Leon Spilliaertstraat

Leon Spilliaertstraat (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.