erfgoedobject

Eenheidsbebouwing van eclectische winkelhuizen

bouwkundig element
ID: 5738   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5738

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van in oorsprong respectievelijk zes en vijf winkelhuizen in eclectische stijl op de hoeken van Pompstraat en Sint-Andriesstraat enerzijds, Pompstraat en Franckenstraat anderzijds. De panden werden in zes fasen kort na elkaar opgetrokken in opdracht van de weduwe Louis Wellens-Lauwers, naar ontwerpen door de architect François Durlet uit 1889 en 1890. Achtereenvolgens kwamen in 1889 de rijwoningen Pompstraat 3-5, het hoekhuis Pompstraat 1, en in 1890 de rijwoningen Sint-Andriestraat 22-26 (op één na gesloopt), het hoekhuis Pompstraat 21, de rijwoningen Pompstraat 15-19 en Franckenstraat 1 tot stand.

Het vastgoedproject Wellens-Lauwers behoort tot het vroege oeuvre van François Durlet, die als architect actief was van begin jaren 1880 tot omstreeks 1910. Het ontwerp is representatief voor het conventionele karakter van zijn architectuur, vooral burgerhuizen in neoclassicistische of sobere eclectische stijl.

Het betreft volgens spiegelbeeldschema gekoppelde rijwoningen van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, en afgeschuinde hoekhuizen van vijf tot zes traveeën, en drie bouwlagen onder een mansardedak (leien). De lijstgevels hebben een polychroom parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, geaccentueerd door zwarte baksteen voor speklagen, ontlastingsbogen, borstweringen en de fries. Van witte natuursteen is gebruikt gemaakt voor speklagen, waterlijsten, balkons, diamantkoppen, aanzet-, sluitstenen en consoles, en van blauwe hardsteen voor de geprofileerde plint. Houten winkelpuien met zijportaal, geblokte penanten en een entablement op consoles, waarvan enkele zijn aangepast tot garages. Horizontaal geleed door waterlijsten en kordonvormende lekdrempels, beantwoorden de opstanden verder aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van getoogde vensters met aanzet- en sluitstenen en versierde borstwering. De hoekhuizen onderscheiden zich door drie traveeën brede balkons met smeedijzeren borstwering, en kolossale, korfbogige spaarvelden met een Frans balkon en een houten dakvenster met driehoekig fronton aan weerszij van de hoektravee. Een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst op klossen, en in de hoekpartijen consoles. Ook het laatst opgetrokken Franckenstraat 1 heeft een gevelbreed balkon.

Op nummer 17 gedenkplaat met volgende inscriptie: "In dit huis / werd geboren op / 13 juni 1901 / Lode Zielens / één van Vlaanderens / verdienstelijkste romanschrijvers / ons door het oorlogsgeweld te vroeg ontvallen / op 26 november 1944".

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1889#1611, 1889#1690, 1890#113, 1890#258, 1890#318 en 1890#329.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Eenheidsbebouwing van eclectische winkelhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5738 (Geraadpleegd op 07-12-2019)