Grote Mariagrot

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Nieuwmunster
Straat Doelhofstraat
Locatie Doelhofstraat zonder nummer, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Grote Mariagrot

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Nieuwmunster

Deze bescherming is geldig sinds 19-01-1993.

Beknopte karakterisering

TypologieMariagrotten, hekken
Dateringinterbellum

Beschrijving

Gelegen naast het nummer 5, een grote Mariagrot bij de westelijke inkom van de dorpskern. Uitgevoerd door aannemer Ch. Bekkers uit Brugge (zie steen in plint) in 1927. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993. Inscripties vermelden "J.D.B 1927" en "H G B M 1927". Het perceel is afgescheiden van de straat door een ijzeren hekken. Voor de grote grot bevindt zich een geplaveide ruimte waarop houten bankjes zijn opgesteld. De Mariagrot is een grote constructie, afgewerkt met breuksteen als rotsimitatie. In de kapel is een altaar opgesteld en een kaarsenhouder. Vooraan buiten een ovalen nis met een Mariabeeld. Het geheel is door klimplanten overgroeid.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Doelhofstraat

Doelhofstraat (Zuienkerke)

maakt deel uit van Dorpskom Nieuwmunster

Doelhofstraat, Hoeksam (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.