Hoeve 't Glaviehof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Nieuwmunster
Straat Consciencestraat
Locatie Consciencestraat 2, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve 't Glaviehof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Nieuwmunster

Deze bescherming is geldig sinds 19-01-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "'t Glaviehof", historische boerderij in de dorpskern, aangeduid op kaart van Pourbus (1571) met omgrachting en op de kaart van Ferraris (1770-1778) zonder omgrachting. Een hoeve met omgrachting wordt ook "doelhof" genoemd; de Doelhofstraat is naar deze hoeve genoemd. De "Glavie" wordt voor het eerst vermeld in 1713. Onverhard erf, met ten noorden het witgekalkte boerenhuis van het langgeveltype, met geïncorporeerde stallen; zadeldak met hogere nok voor de opkamertraveeën. Haaks op het boerenhuis, volume met schuur en stallen, baksteenbouw onder pannen zadeldak, hoeksteunberen. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie, Gent, 1924, vierde deel, 1924, kolom 720.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Nieuwmunster

Doelhofstraat, Hoeksam (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.