Ensemble van boerenarbeidershuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Ramskapelle
Straat De Terp
Locatie De Terp 7, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knokke-Heist (adrescontroles: 14-01-2008 - 25-01-2008).
  • Inventarisatie Knokke-Heist (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Ensemble van boerenarbeidershuizen

Deze bescherming is geldig sinds 15-10-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee 18de-eeuwse boerenarbeidershuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Net ten noorden van de dorpskern van Ramskapelle, diep gelegen vanaf de Spelemanstraat, staat een 18de-eeuwse meergezinswoning van twee boerenarbeidershuisjes. Het volume wordt reeds aangeduid op de Ferrariskaart en wordt op 19de-eeuwse kaarten ongewijzigd aangeduid. In het boek van Devliegher (zie bibliografie) wordt vermeld dat op een zijgevel het jaartal "1777" staat. Anno 2002 is deze datering niet meer zichtbaar. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/10/2003.

Meergezinswoning van twee boerenarbeidershuisjes, opgetrokken uit verankerde baksteenbouw onder opvallend pannen mansardedak, aangevuld met bijgebouwtjes onder lessenaarsdak; stoep. De gevels zijn witgekalkt, met gepekte plint.

Nummer 22 (links) is een lage woning van drie traveeën (deur centraal), met bewaard houtwerk, namelijk zesdelige schuiframen, waarvan het rechtervenster in bovenlicht met kleine roedeverdeling; luiken. De enkelvoudige balkenlaag en de erg eenvoudige kapstructuur wijzen op een 19de- of vroeg 20ste-eeuwse aanpassing.

Nummer 24 bestaande uit twee venstertraveeën + één deurtravee rechts. Houtwerk idem als nummer 22. Bewaarde balkenroostering, met mooie, geprofileerde balksleutels van de moerbalken; vernieuwde schouwtjes rug tegen rug tussen de twee kamers; kap niet zichtbaar.

Indeling van de huizen: naast elkaar gelegen kamers, achteraan met bijgebouwtjes waarin keukens, berging en trap.

  • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, in: Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, dl. 4, Tielt-Utrecht, 1970, p. 177.

Bron: Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Spelemanstraat

Spelemanstraat (Knokke-Heist)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.