Plaza Residence

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Knokke
Straat De Wielingen
Locatie De Wielingen 10-14, 11-15, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knokke-Heist (adrescontroles: 14-01-2008 - 25-01-2008).
  • Inventarisatie Knokke-Heist (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Plaza Residence

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Wielingen nr. 13-15. Het z.g. "Plaza Residence", voormalig hotel opgetrokken in neo-vlaamse-renaissancestijl in 1928 naar ontwerp van de Gentse architect V. Vaerwyck (1882-1952) in opdracht van de toenmalige eigenaar R. Bolle, de uitbater van het z.g. "Hotel L'Europe". Symmetrisch opgebouwde voorgevel met vooruitspringend middenrisaliet als zuidwand van de U-vormige bebouwing rond het binnenplein. Hoog dakvolume met later bijgeplaatste dakkapellen. Torenaccent op centrale travee en schouwvolumes zijn verdwenen. Gevelornamentiek in neo-vlaamse-renaissancestijl cf. o.m. frontonbekroningen boven vensters, balusters in borstweringen, voluutmotieven. Begane grond met arcadebooggalerij thans ingevuld door garagepoorten. Centraal accent met drieledige korfboogvormige doorgang voor voetgangers en fietsers in de zuidelijke richting van de Kustlaan. Achtergevel in aansluitende stijl maar eenvoudiger; overkragende bovenverdieping; centrale doorgetrokken traveeën met trapgevelbekroning. Interieur volledig verbouwd tot appartementen.

Bron: Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van De Wielingen

De Wielingen (Knokke-Heist)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.