Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Beverst
Straat Beverststraat
Locatie Beverststraat 20, Bilzen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bilzen (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Bilzen (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Gesloten hoeve, ontstaan door de eind 19de-eeuwse samenvoeging van twee tegenover elkaar gelegen gebouwen (nok haaks op de straat) van circa 1840, het zuidoostelijk gelegen woonhuis en een noordwestelijk gelegen dienstgebouw, bij de samenvoeging in gebruik genomen als stal. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), witgeschilderd aan erfzijde, gegroepeerd rondom een rechthoekige erf, bereikbaar via twee inrijpoorten, één aan de zijde van de Zonhoevestraat, één aan de Beverststraat. Beide inrijpoorten zijn bakstenen korfboogpoorten, die aan de zijde van de Zonhoevestraat voorzien van een hardstenen sluitsteen met de initialen GVDB.

Het woonhuis is een dubbelhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag. De zuidoostelijke gevel is voorzien van rechthoekige beluikte benedenvensters met hardstenen latei en lekdrempel, kleine, bakstenen bovenvensters met hardstenen latei, en een rechthoekige deur in een vlakke hardstenen omlijsting op neuten; oorspronkelijk houtwerk en een bovenlicht met houten roedeverdeling. De muuropeningen der rechtertraveeën werden aangepast. De erfzijdegevel heeft dezelfde deur, twee oorspronkelijke rondboogvormige zoldervensters, een deur en venster uit de tweede helft van de 19de eeuw en een recent venster. Zijgevels met aandak en muurvlechtingen.

De tegenover gelegen stal is voorzien van recente muuropeningen. Zijgevels als het woonhuis, tevens voorzien van een uilengat.

De zuidwestelijke poortvleugel omvat naast de inrijpoort een voormalige paardenstal en melkplaats, de noordoostelijke poortvleugel stallen.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Beverst

Beverst (Bilzen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.