Huis van de Heilige Elisabeth

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Groothuis
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Kortrijk
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 31, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Adrescontrole Kortrijk (adrescontroles: 28-01-2008 - 31-01-2008).
 • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis van de Heilige Elisabeth

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Sint-Elisabethbegijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 19-04-1937.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Sint-Elisabethbegijnhof

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Groothuis, zogenaamd Huis van de Heilige Elisabeth, heden Begijnhofmuseum. Gebouwd in 1649 volgens de muurankers, verbouwingen in de 18de eeuw, gerestaureerd in 1898 in opdracht van C. Fiers, zie gevelsteen, waarbij kaleilagen werden verwijderd en het geheel in baksteenimitatie geschilderd werd. In 1918 achterpartij van het huis van de grootjuffrouw beschadigd. Voortuin met bak- en natuurstenen poort geflankeerd door ijzeren hekken op gepikte plint.

Dubbelhuis van vijf/vier traveeën en twee bouwlagen uitlopend in gekoppelde trapgevels onder gelijklopende zadeldaken (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen). Deels onderkelderd. Rode baksteenbouw op gepikte plint, witte natuurstenen voor onder meer deur- en vensteromlijstingen, speklagen, monelen en sluitstenen; sier- en jaarankers. Rechthoekige kruisvensters, in omlijsting met negblokken waarboven rollaag. In top deels dichtgemetste natuurstenen kruiskozijnen. Korfbogige deur bekroond met rechthoekige venster. Achtergevels: twee verankerde gekaleide en witgeschilderde bakstenen puntgevels met traptoren onder leien spits. Tegen achtergevel aangebouwde muur en aanbouw.

Interieur: in voorplaats rechts 18de-eeuwse schouw; waarachter tweede plaats, in de beide plaatsen gestucte moerbalken. Vervolgens keuken met behouden kookplaats en waterpomp onder kruisgewelf. Links heden grote zaal die in oorsprong in twee opgedeeld was. Moerbalken met balksloffen heden gestuct (zie vooronderzoek restauratie) lopen door tot in de gang. Ook op bovenverdieping gestucte moerbalken.

 • BAERT-VANDENBERGHE M. 1999: Leven in het Kortrijkse begijnhof. 1585-1789, Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Kortrijk 56, 1-287.
 • CORNILLY J. 1999: Begijnhoven in West-Vlaanderen, In de steigers 2, 43-49.
 • COULON A.-M. 1891: Histoire du Béguinage d'après les Documents Authentiques, Kortrijk.
 • DEBRABANDERE F. 1968: Van begijnhof tot vlasmuseum, Kortrijk, De Leiegouw, X.
 • DEBRABANDERE P. 1992: Historische parken en tuinen, Kortrijk, 37-39.
 • DEBRABANDERE P. 1973: Kortrijkse gevels van de XVIde eeuw tot het empire, Kortrijk.
 • DE CUYPER J. 1973: Het begijnhof van Kortrijk. Ontstaan en oudste periode (13de-15de eeuw), De Leiegouw XV.
 • DESPRIET P. 2001: Ontstaan en ontwikkeling van het Kortrijkse begijnhof, Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen 21.45.
 • ROOSE-MEIER B. 1990: Begijnhof en begijnhofmuseum, Brussel.
 • VANCOLEN P. 1973: Leven en werk van grootjuffrouw Clementia Hiers (1819-1899), De Leiegouw, 15, 97-136.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

maakt deel uit van Sint-Elisabethbegijnhof

Begijnhof (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.