erfgoedobject

Hof ter Magne

bouwkundig element
ID
61014
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/61014

Juridische gevolgen

Beschrijving

* Marksestraat nr. 7. Hoeve z.g. "Hof ter Magne". Woonhuis, stalvleugel en bakhuisje beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. Hoeve voor het eerst vermeld en afgebeeld in 1756 op een Tienden Kaart van Rollegem. De hoevegebouwen waren omgeven door een omwalling die volledig verdween voor 1809. De hoeve is echter ouder en te dateren in de eerste helft van de 17de eeuw. Het woonhuis is gedateerd "1637" met muurankers.

De hoeve wordt weergegeven als een gesloten hoeve met vierkante opstelling op de Ferrariskaart (1770-1778), deze kaart benoemt de hoeve als "Dquasmagne". Ook de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843) beeld de hoeve af met gesloten opstelling. Kadasteronderzoek toont aan dat de hoeve haar huidige vorm verkrijgt door het slopen van een aantal volumes, waarronder het poortgebouw, in 1953.

Hoeve met semi-gesloten opstelling, verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken opgesteld rond een deels gekasseid erf.
Ten noorden het woonhuis en aangrenzende stal. Ten oosten, 17de-eeuwse stalvleugel met kapelletje aan de straatzijde. Ten zuiden koeienstal en ten westen schuur uit het midden van de 20ste eeuw. Ten noordoosten, bakhuisje op tweeledige plattegrond.

Woonhuis. Laag volume van acht traveeën met haaks aansluitende waskamer. Het huidige volume wordt reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843). Het woonhuis ondergaat zijn enige wijziging in 1944, dan wordt het achteraan uitgebreid.

Boerenhuis onder pannen zadeldak met aan beide zijden aandaken. Waskamer onder zadeldak bestaande uit pannen en kunstleien met aandak aan de achtergevel. De zijgevels van het woonhuis hebben vlechtingen, de westelijke zijgevel is gedateerd met muurankers "1637". De muuropeningen zijn licht getoogd, het houtwerk met kleine roedeverdeling en de dievenstaven zijn bewaard. Deuropening met schouderboog met gedeeld bovenlicht en arduinen bordestrap. In de achtergevel en in de gevels van de waskamer zijn de muuropeningen licht getoogd. Het schrijnwerk met inbegrip van de luikjes zijn bewaard.
Interieur met bewaarde balkroostering met moer- en kinderbalken, de moerbalken hebben geprofileerde balksloefen.

Stalvleugel. Lage, L-vormige stal van rode baksteen onder pannen zadeldaken. De straatgevel is deels witgeschilderd, aan de linkerzijde is er een grote muurkapel van rode baksteen in een bakstenen rondboogomlijsting met opschrift "O.L.Vrouw Hulp der Christenen". In de kapel, altaar met O.-L.-Vrouw van Lourdesbeeld. Erfgevel met rechthoekige en licht getoogde muuropeningen. In de stallen zijn de slieten bewaard.

Bakhuisje van rode baksteen onder pannen zadeldak met tweeledige plattegrond.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief plan (1835); mutatieschetsen 207 (1944/schets 1, 1953/schets 20, 1974/schets 6, 1981/schets 3, 1983/schets 1); legger 212 (artikelnrs. 39, 682 en 1302).
CALLENS I., DECALUWÉ C., HAEYAERT P., Rollegem, in Landelijk leven en hoevengids Groot Kortrijk, deel 8, Tielt, 1997, p. 92-94.
VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 312.


Bron     : WVL5
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie, Metdepenninghen, Catheline


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hof ter Magne [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/61014 (Geraadpleegd op 24-06-2021)