erfgoedobject

Vlaey Natie

bouwkundig element
ID: 6219   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6219

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Vlaey Natie
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Natiegebouw in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de Vlaey Natie, naar een ontwerp door de architecten Jean en Charles De Coster uit 1880. Het complex omvatte oorspronkelijk een pakhuis, paardenstal, kantoor en woning. Opgericht vóór 1838, werden de statuten van de Vlaey Natie bij notariële akte van 1855 vastgelegd. De natie die vanaf 1880 opereerde als samenwerkende maatschappij, liet in 1899 nog een tweede natiegebouw optrekken in de August Michielsstraat op het Eilandje, naar een ontwerp door de architect Jean-Laurent Hasse. Het natiegebouw werd in 2002 gerenoveerd tot studentenhuisvesting.

Het natiegebouw van de Vlaey Natie behoort tot de vroegste realisaties van Charles en Jean De Coster, zonen van de aannemer Carolus De Coster, die aan hun begin van hun loopbaan van 1880 tot 1887 geassocieerd waren. Vervolgens bouwden beiden op zelfstandige basis hun praktijk verder uit tot aan de Eerste Wereldoorlog. De gezamenlijke productie van de architecten bestaat hoofdzakelijk uit burgerhuizen in conventionele neoclassicistische stijl.

Met een gevelbreedte van negen traveeën omvat het langgerekte gebouw op een L-vormige plattegrond drie bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel heeft een verzorgd parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, met gebruik van blauwe hardsteen voor de plint en witte natuursteen voor speklagen, de karakteristieke diamantkoppen, lekdrempels, sluit- en kraagstenen. Het hoger opgetrokken en door een driehoekig fronton bekroonde, gedesaxeerde middenrisaliet, scheidt het pakhuis in de linkerflank van de kantoor- en woonvleugel in de rechterflank, beide met een afwijkende ordonnantie. Het pakhuis onderscheidt zich door een gevelritme van kolossale spaarvelden met lisenen en boogfriezen, een poort en laadluiken in de middenas, en verder kleine vensters, oorspronkelijk met houten luiken. De kantoor- en woonvleugel beantwoordt aan een regelmatig ordonnantieschema oorspronkelijk met dubbelhuisopstand, geleed door de puilijst, verkleinende vensterregisters en het hoofdgestel. Het risaliet wordt boven de inrijpoort naar de binnenplaats gemarkeerd door een kolossaal, rondbogig spaarveld, met pilasters en diamantkopsleutel, waarin een rondboogvenster en een gevelsteen met opschrift: “VLAEY NATIE”. Verder is de opstand opgebouwd uit registers van steekboogopeningen met individuele lekdrempel, diamantkopsleutel(s) en bakstenen waterlijstje. De muuropeningen van de begane grond zijn later verlaagd of aangepast met een ijzeren latei. Een klassiek hoofdgestel met architraaf en gebroken, houten kroonlijst, gekornist in de laadtravee, vormt de gevelbeëindiging.

Het oorspronkelijke interieur van het pakhuis bestond uit moer- en kinderbalken rustend op hardstenen consoles in bakstenen binnenpilasters en per moerbalk ondersteund door twee houten kolommen met slof Houten spant. Interne hijskoker achter de poort van de tweede travee.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1880#586.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Vlaey Natie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6219 (Geraadpleegd op 04-04-2020)