erfgoedobject

Hoekcomplex in neotraditionele stijl

bouwkundig element
ID: 6255   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6255

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geheel van twee gekoppelde meergezinswoningen in neotraditionele stijl op de hoek van Vekestraat en Kleine Kauwenberg, voor eigen rekening gebouwd door de architect Henri Smits, naar een ontwerp uit 1907 of 1908. Het bouwdossier werd niet teruggevonden, enkel de aanvraag voor de aansluiting op het rioleringsnet.

Het vastgoedproject behoort tot de latere realisaties van Henri Smits, die eind jaren 1870 zijn debuut maakte. Tijdens een succesvolle loopbaan, vroegtijdig beëindigd door Smits' overlijden in 1914, realiseerde de architect een groot aantal nieuwbouwprojecten in Antwerpen, zowel voor residentiële als bedrijfsarchitectuur. Van meet af aan paste hij in zijn ontwerpen simultaan zowel de conventionele neoclassicistische en later de beaux-artsstijl toe, als een meer pittoresk neotraditioneel idioom. Zijn eigen woning aan de Wapper uit 1897, is representatief voor deze laatste categorie.

Met een gevelbreedte van in totaal acht traveeën, omvat het afgeschuinde hoekcomplex vier bouwlagen onder een complex zadeldak (pannen). De lijstgevel heeft een parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, geaccentueerd door witte Silezische brikken voor speklagen en ontlastingsbogen. Van blauwe hardsteen is gebruik gemaakt voor de plint en lekdrempels, van witte natuursteen voor de lateien, sluit- en kraagstenen. De compositie beantwoordt aan een symmetrisch opzet met de klemtoon op de afgeschuinde hoektravee en de twee onderling afwijkende zijrisalieten. De hoektravee met het winkel- of caféportaal, wordt gemarkeerd door een spitsboognis waarin een Mariabeeld en een getrapt dakvenster van drie treden met top- en schouderstukken. Respectievelijk één travee breed met drielichten, en twee traveeën breed met enkelhuisopstand, monden de risalieten uit in een trap- en puntgevel met schouderstukken en overhoeks topstuk. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen met lateien onder ontlastingsbogen en lekdrempels. De winkel- of cafépui wordt overspannen door ijzeren I-balken met rozetten en ontlastingsbogen.

In de spitsboognis: gekroond Onze-Lieve-Vrouwebeeld (vóór 1907) met kind op linkerarm uit witte natuursteen, op een brede vooruitspringende sokkel, bekroond door een smeedijzeren lichtarm. Dit neogotische beeld, waarvan de maker niet gekend is, bevond zich al op de gevel van het pand dat voor de nieuwbouw werd gesloopt.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1908#473.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoekcomplex in neotraditionele stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6255 (Geraadpleegd op 12-08-2020)