erfgoedobject

Boerenburgerhuis

bouwkundig element
ID: 646   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/646

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boerenburgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Boerenburgerhuis van een thans verdwenen gesloten hoeve, uit 1885. Breedhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen gebouw op een hardstenen plint, de gevel voorzien van getoogde bakstenen vensters met hardstenen lekdrempels, beluikt op de eerste bouwlaag, en een rechthoekige deur in een geprofileerde, hardstenen omlijsting op neuten. Zijgevels met aandak en muurvlechtingen.

De voornamelijk met coniferen gevulde zijtuin is aan twee zijden afgezet met een hek dat van model verschilt en de bakstenen muren waarop het rust zijn, evenals de poortstijlen hermetseld, wat een verplaatsing en hergebruik waarschijnlijk maakt. Het hek parallel met de straat telt vier vaste traveeën en een centraal inrijhek. Het is een eenvoudig spijlenhek met sierpunten tussen een onder- en een bovenregel, met een verankering in gietijzeren zuiltjes met sokkel en geprofileerde bekroning. Het poorthek volgt het model van het hek en heeft ook nog gepunte onderspijltjes en spijlen met klimmend beloop en volutes als ondersteuning. Het hek loodrecht op de straat, telt twee traveeën en is meer uitgewerkt: tussen de spijlen heeft de onderregel een bijkomende punt, de dubbele tussenregel heeft eveneens deze bijkomende punten plus een spiraal en tussen de dubbele bovenregel zijn er getorste tussenspijltjes. De spijlen zelf lopen uit op een asymmetrische sierpunt.

  • DE MAEGD C. EN VAN DEN BROECK M. 2008: Inventaris van historische tuinen en parken in Bilzen, onuitgegeven tekst, Agentschap Onroerend Erfgoed.
  • SCHLUSMANS F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren. Kantons Bilzen-Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Turnhout, 15-16.

Bron     : -
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Schlusmans, Frieda, Van den Broeck, Myriam
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Boerenburgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/646 (Geraadpleegd op 02-04-2020)