Burgerhuis uit de jaren 1920

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Lo
Straat Breydelstraat
Locatie Breydelstraat 3, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis uit de jaren 1920

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lo

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijlregionalisme
Dateringinterbellum

Beschrijving

* Breydelstraat nr. 3. Burgerhuis uit de jaren 1920. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Gele baksteenbouw refererend aan de traditionele streekgebonden baksteenarchitectuur cf. onder meer de rechthoekige muuropeningen gevat in spitsboognissen. Dakkapel met uitgewerkt aandak en topstuk. Bewaard houtwerk onder meer kozijnconstructies met kleine roedeverdeling in de bovenlichten. Merkwaardige achterbouw onder plat dak, met gekanteelde aflijning en bolbekroning.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Breydelstraat

Breydelstraat (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.