Brouwerij Sint-Jozef

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Lo
Straat Markt
Locatie Markt 15, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brouwerij Sint-Jozef

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Lo

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994.

Beknopte karakterisering

Typologiebrouwerijen
Datering19de eeuw

Beschrijving

* Markt z.nr. (rechts van nr. 17). Voormalige brouwerij Sint-Jozef waarvan de brouwerswoning bewaard is aan de Weststraat nr. 2 (cf. infra). Opgenomen in het stadgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Nu bezoekerscentrum Lauka, na harde renovatie ingehuldigd in 1995. De site met brouwerswoning en brouwerij is reeds aangeduid op het primitief percelenplan (ca. 1835), en op dat moment eigendom van Pieter Dewitte, brouwer te Lo. Vanaf 1847 is het complex eigendom van de familie Rouzée die er tot voor enkele decennia eigenaar van blijft.

Oorspronkelijk (cf. foto 1978) typisch 19de-eeuws brouwerijgebouw van anderhalve bouwlaag met poortdoorrit, kelderluiken en trapje naar de centrale deur, witgeschilderde baksteenbouw, halfronde venstertjes met kleine roedeverdeling in de halve verdieping.

Binnenin enkele bewaarde elementen: schaar- en nokgebinten, kelder met tongewelf.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Fotoarchief.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief percelenplan.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, oorspronkelijk aanwijzende tabel nr. 208.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, kadastrale legger 212.

DEBAEKE S., Terugblik: Lo, Pollinkhove, Reninge, Noordschote, Beelden die spreken, Veurne, 1992, p. 45.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Markt

Markt (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.