erfgoedobject

Hoeve Groot Eekhoute

bouwkundig element
ID
72043
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72043

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve "Groot Eekhoute", beschermd als monument bij koninklijk besluit van 10 mei 1996. Achteringelegen hoevecomplex temidden van een weiland verbonden met de straat via een dreef.

Voormalige "uithoeve" van de Brugse Eekhoutabdij, zie huidige benaming "Groot Eekhoute". Na de Franse Revolutie als zwart goed verkocht. De historische hoeve staat aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Vandermaelenkaart (circa 1850) met de nu nog bestaande omwalling en boomgaard. Het huidige uitzicht is het resultaat van een restauratie in 1999 naar ontwerp van architecten Benny Govaert en Damiaan Vanhoutte (Brugge).

Losse, lage bestanddelen van baksteen onder pannen zadeldaken. Het zuidwest georiënteerde boerenhuis heeft een oude kern opklimmend tot de 16de-17de eeuw. De overige hoevegebouwen dateren uit het tweede kwart van de 19de eeuw wellicht gerealiseerd onder een nieuwe eigenaar. De zomerkeuken ligt ten noorden van het boerenhuis, de andere 19de-eeuwse gebouwen liggen verspreid aan de zuidkant, id est de stalvleugel van 1843, de dwarsschuur van 1836 en het wagenhuis. De zuidwestgevel van het boerenhuis bestaat uit vijf traveeën waarvan twee opkamertraveeën en drie traveeën onder een onderbroken zadeldak met dakvenster voorzien van een tuitgevel, en een mank lager gedeelte. De verankerde bakstenen lijstgevel wordt in de loop van de 19de eeuw aangepast. Volgens sporen waren de vensters oorspronkelijk gevat in een verdiepte korfboognis. Deels bewaarde aandaken onder meer met schouderstukken. De zijgevel is een tuitgevel met vensters in korfboognissen met afgeschuinde dagkanten. De achtergevel is opengewerkt met rechthoekige en licht getoogde muuropeningen met kleine roeden en luiken.

Interieur. Tweeledige kelder (vier traveeën) overkluisd met kruisgraatgewelven op centraal arduinen zuiltje, vloer met rode plavuizen. Opkamer met tegelvloer en laatgotische schouwmantel voorzien van natuurstenen geprofileerde wangen met een mannen- en een vrouwenhoofd, en een geprofileerde schouwbalk. Moerbalk met geprofileerde sloffen. Woonkamer met soortgelijke schouwmantel en moerbalk. Keuken met deels bewaarde schouwmantel bestaande uit geprofileerde natuurstenen drager rechts, houten tablet met palmettenfries en kralen. Bewaarde dakconstructie.

Lage stalvleugel met twee klimmende dakkapellen. Mogelijk met oude 16de-17de-eeuwse kern, later aangepast. Gepikte plint. Steunberen en uitbouwen tegen de noordgevel.
Zomerkeuken van vier traveeën uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Erin opgenomen bakhuis. Licht getoogde muuropeningen met 19de-eeuws houtwerk. Deurbovenlicht met gekruiste roedeverdeling. Vensterluiken.

Stalvleugel van tien traveeën, gedateerd 1843 door middel van tegels in de zijpuntgeveltoppen. Getoogde muuropeningen. Monumentale dwarsschuur; in het midden van de lange gevel, jaarsteen met inscriptie : "LE BARON ET LA BARONNE MORTIER 1836". Gele baksteenbouw met zware muurankers. Lichtgleuven. Twee getoogde schuurpoorten met deurtje in de rechterpoorthelft. Licht getoogde staldeuren.

Interieur. Uitgebroken stal, echter behouden dakconstructie van tien traveeën.

Tweeledig wagenhuis uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Bakstenen lange gevels versterkt met hoeksteunberen; links aanleunend stalletje onder lessenaarsdak. Puntgevels met houten bebording en laadluik. Ingewerkte travalje.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief nummer W/00722.
  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummers 1779 en 2393/1999.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve Groot Eekhoute [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72043 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.