erfgoedobject

Burgerhuis De bisschop van Munster

bouwkundig element
ID: 73420   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73420

Juridische gevolgen

Beschrijving

Imposant herenhuis in late Maasstijl, gedateerd 1715. Het pand bleef na de grote brand van 1684 onbebouwd tot 1715, toen het huidige huis werd opgericht, door Laurens Pergens en zijn echtgenote Mechtildis Jeyssen. In 1770 komt het huis door huwelijk in het bezit van de familie Vlecken, en blijft in deze familie tot 1977.

Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zeer steil zadeldak (leien), met twee rijen van drie dakkapellen.

Bakstenen gebouw met een lijstgevel op een hoge, kalkstenen plint, versierd met panelen; keldergaten met smeedijzeren traliewerk. Houten kroonlijst. Verticale gevelritmering door de doorlopende, kalkstenen vensterposten. Het verticaliserend effect wordt verhoogd door de hoge kruiskozijnen in vlakke, kalkstenen omlijsting; sponningbeloop in het benedengedeelte; alleen de luiken van de benedenverdieping bleven bewaard; de luiken van de bovenverdiepingen zijn een reconstructie. Bolkozijnen op de bovenverdieping. Geprofileerde, kordon vormende druiplijsten. Bij de restauratie werd ook het glas in lood in het bovengedeelte van de kruiskozijnen gereconstrueerd. Lage, rechthoekige deur met fraai geprofileerde, kalkstenen omlijsting op neuten; entablement met opschrift: PARIVNT MIHI/ LILIA DECVS (De leliën schenken mij glans, 1715), en gevelsteen met afbeelding van een heraldische lelie temidden van rankwerk; boven de geprofileerde druiplijst een bolkozijn als bovenlicht; oorspronkelijk houtwerk.

Achtergevel met gelijkaardige ordonnantie. Het opschrift op de deurlatei der achtergevel luidt: BENDIC. DEVS. AEDI. HVIC. ET. INHABITA (Zegen dit huis Heer en bewoon het, 1715).

De twee bewaarde kelders verwijzen naar de twee diephuizen die hier stonden en door de stadsbrand van 1684 verwoest werden. Centrale gang over de diepte van het huis, met trappenhuis aan de linkerzijde ervan. Gaaf bewaard interieur uit de periode van de bouw: trap, stucwerk, schouwen in Lodewijk XIV-stijl.

  • DANIELS G. & SANGERS W., De Markt van Maaseik, Maaseik, 1972.
  • GYSELINCK J., De Leliën. De renovatie van een Maaslands burgerhuis te Maaseik , (M&L, 12, (4),1993, p. 25-40).
  • HENDRICKX M., Een rechtzetting in verband met het huis "De Leliën" op de Markt te Maaseik , (De Maaseikenaar, 24, 1993, p. 169).

Bron     : Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis De bisschop van Munster [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73420 (Geraadpleegd op 27-09-2020)