erfgoedobject

Burgerhuis De Bonten Os

bouwkundig element
ID: 73430   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73430

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eerste vermelding in 1638. In 1688 werd het bewoond door burgemeester Stalmans. Waarschijnlijk liet hij het huis in deze periode bouwen na de verwoesting van het oorspronkelijke huis in de brand van 1684.

Breedhuis in barokke Maasstijl. Twee traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen) met dakkapel. Bakstenen gebouw met lijstgevel op een hoge kalkstenen plint met geprofileerde druiplijst, getralied keldergat en gereconstrueerde kelderdeur. Geprofileerde mergelstenen kroonlijst. Geblokte kalkstenen hoekbanden. Mergelstenen blokken op de borstweringen; die boven de deur werd bij de restauratie vervangen door een gevelsteen.

Vensterregisters van kalksteen met geblokte posten, doorlopende onderdorpels en kordon vormende, geprofileerde druiplijsten; de vensters zijn kruiskozijnen, drieledig in de linkertravee van de benedenverdieping en op de tweede bouwlaag, en bolkozijnen op de bovenverdieping; de kruiskozijnen hebben een sponningbeloop en duimen in het benedengedeelte; het glas in lood en de luiken zijn reconstructies. Lage rondboogdeur in een rechthoekige, kalkstenen omlijsting met geprofileerd beloop en booglijst, diamantkopvormige imposten en sluitsteen, en zware, geprofileerde druiplijst; oorspronkelijk houtwerk met smeedijzeren deurklopper en slot. Ovaalrond bovenlicht in een kalkstenen omlijsting zoals de deur, en houten roedeverdeling.

Interieur

Régence-schouw met schildering en stucwerk uit het midden van de 18de eeuw.

  • BOONEN M., Iets meer over toponiemen, (De Maaseikenaar, 1, (4), 1970, p. 38).
  • DANIELS G. & SANGERS W., De Markt van Maaseik, Maaseik, 1972
  • WAEGEMAN T., e. a., Bouwhistorisch vooronderzoek en verantwoordingsnota van "De Bonten Os", Markt 47 Maaseik, Maaseik, 1986.

Bron     : Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis De Bonten Os [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73430 (Geraadpleegd op 30-09-2020)