erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
73995
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73995

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Trekweg. Hoeve voorheen met losse bestanddelen minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, in het derde kwart van de 19de eeuw uitgebreid en aangepast tot gesloten hoeve. Voortuin met puin van bakhuis onder twee markerende linden aan de straat. Bakstenen hoevegebouwen onder snijdende zadeldaken (voornamelijk pannen en ook golfplaten). Gekasseide rechthoekige binnenplaats met centrale mestvaalt en recent overbouwde mestput.

Overzolderde toegangspoort in noordwestelijke erfhoek, achter gekasseide oprit; aangebouwd koetshuis onder lessenaarsdak en met ruif aan de straatgevelzijde.

Ten noorden, met de rugzijde naar de straat gekeerde boerenwoning van zes traveeën. Getraliede vensters met betonnen latei wellicht evenals aanpassingen binnenshuis uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Lage steekboogdeur achter vernieuwde deurstoep met drie treden. Gevel afgelijnd door samengestelde baksteenfries (tweede helft van de 19de eeuw ?). Naar het zuiden gerichte erfgevel gecementeerd met opvallende imitatievoegen en geprofileerde daklijst. Huiskelder met drie parallel overwelfde kelderruimten en grosso modo bewaarde binnenindeling; bepleisterde zoldering met stuclijstwerk in de vroeger zogenaamd "beste kamer".

Ten oosten, dwarsschuur achterwaarts uitgebreid in de jaren 1950 na sloop van houten schuur.

Ten westen, stallen met van links naar rechts koeienstallen, vroegere paardenstallen met paardenknechtslaapplaats in diepe nis van dwarswand, varkensstallen (verbouwd).


Bron: BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. 2000: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15n4, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verbeeck, Mieke; Duchêne, Helena
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73995 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.