erfgoedobject

Kasteel Het Steentje

bouwkundig element
ID
74902
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74902

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kasteel "Het Steentje" of "Steentien".

Kasteeldomein toegankelijk vanaf de Gistelse Steenweg ten westen palend aan het domein Provinciaal Administratief Centrum Boeverbos ten oosten aan het Kloosterveld.

1561-1571: de site staat weergegeven op de kaart van Pieter Pourbus als een omwald opperhof en bijhorend neerhof. Het kasteel was gelegen langs de Boterbeek.

1610: aankoop door bisschop Charles de Rodoan van Karel Romeyns.

1618: verkoop aan Charles van Boonem, schepen van het Brugse Vrije, latere eigenaars: familie Boddens, barones de Clèves, de Grouf , de Muelenaere, familie Pruyssenaere.

1641: Sanderus tekent site met opper- en neerhof. Het omwald opperhof was toegankelijk via een houten brug. Het kasteel opgetrokken in gotische stijl wordt getypeerd door traptoren, arkeltorentjes, trap- en puntgevels opengewerkt met natuurstenen kruiskozijnen.

1713: op een kaart met aanduiding van het kasteeldomein Steentien en de abdijgebouwen van de abdij van Sint-Andries staat het gebouwenbestand op dezelfde manier weergegeven als op de afbeelding van Sanderus.

Eerste kwart 19de eeuw: aanleg van een nieuwe dreef lopend naar de Doornstraat.

1835: op het primitief kadasterplan staat de site weergegeven als een domein toegankelijk via een lange dreef beginnend bij de Gistelse Steenweg. Het kasteel omringd door een brede omwalling was toegankelijk via een brug.

1867: verkoop door weduwe Sabot aan August de Laage de Bellefaye. Het kasteel was in slechte toestand.

1870: vergroting en gedeeltelijke heropbouw van kasteel.

1885: bouwen van nieuw landgebouw en broeikassen.

1892: vergroting van het koetshuis.

1920: aankoop door Paul Dautricourt die de gevel laat opsmukken in Franse stijl.

19 - 28 mei 1940: verblijf van Leopold III (capitulatie van Belgische leger).

2000-2004: zwaar verbouwen van het kasteel waarbij waardevolle interieurelementen verloren gaan.

Volledig omwald kasteel bereikbaar via een bakstenen brug aan de oostzijde bestaande uit twee spitsboogvormige bogen bovenaan voorzien van een balustrade. Kasteel op rechthoekige plattegrond met in de zuidoosthoek een ronde torenuitbouw. Twee bouwlagen hoog + kelderverdieping onder leien zadeldak. Imposante schoorstenen aanleunend bij de Vlaamse Renaissance. Sterk symmetrisch opgevatte hoofdgevel van vijf traveeën breed opgesmukt in de jaren 1920. Gevel is met pilasters volgens de kolossale orde uitgewerkt. Drie midden traveeën met driehoekige frontonbekroning voorzien van flankerende voluten. Aan de inkomdeur uitgebouwde portiek. Rechter benedenvenster geaccentueerd met erkeruitbouw. Gevels opengewerkt met rechthoekige muuropeningen voorzien van kleine roedeverdeling.

Interieur. Grondig verbouwd in 2004 met behoud van neogotische kapel. Huiskapel in neogotische stijl met houten spitsgewelf. Polychromie op wanden en lambrisering.

Koetshuis van 1885, met uitbreiding in 1892, gelegen ten oosten van het kasteel. Eenlaags gebouw op U-vormige plattegrond onder pannen zadeldak. Rode baksteenbouw bovenaan afgewerkt met overhoekse muizentand onder de dakrand.

  • Dienst Monumentenzorgen Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 29 september 1998.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Sint-Andries, 1870/8, 1885/57, 1892/16, 1957/147, 1985/999.
  • Rijksarchief Brugge, Fonds Mestdagh, nummers 1378, 1393a, 1393b, 1399, 1402a; Fonds kaarten en plannen, nummer. 598.
  • KEUKELEIRE A., Het hoofdkwartier van het Belgisch leger te Sint-Andries - Brugge tijdens de tweede wereldoorlog, in Kroniek van Sint-Andries, nummer 38, 1983.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Vanwalleghem A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteel Het Steentje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74902 (Geraadpleegd op 14-05-2021)