Hoeve 't Neerhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Andries
Straat Legeweg
Locatie Legeweg 290, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Sint-Andries (adrescontroles: 13-11-2007 - 14-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Andries (geografische inventarisatie: 01-03-2003 - 31-08-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve 't Neerhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Legeweg nummer 290. Hoeve zogenaamd "'T NEERHOF" cf. recent opschrift.

1561-1571: Op de kaart van Pieter Pourbus staat een hoeve met losse bestanddelen weergegeven binnen een omwalling. De hoeve was toegankelijk aan de Pastoriestraat via een poortgebouw gebouwd over de omwalling.

1770: volgens opschrift zijgevel bouwen van boerenhuis.

1770-1778: op de kaart van Ferraris staat de hoeve binnen een omwalling weergegeven en bestaat uit het huidige woonhuis samen met twee andere gebouwen.

1835: de hoeve staat omschreven als huis, tuin, boomgaard en omliggend land.

1885: uitbreiding van het woonhuis.

1914: vermoedelijk dempen van de omwalling.

1966: uitbreiding van het woonhuis in westelijke richting.

1969: verbouwen van het woonhuis en bouwen van een nieuwe constructie ten noorden ervan.

Hoeve bestaande uit losse bestanddelen. Boerenhuis van "1770" cf. opschrift, doch oudere kern, loodrecht op straat gebouwd. Boerenhuis met verankerde bakstenen gevel, witbeschilderd boven een zwarte plint. Gevel opengewerkt met rechthoekige muuropeningen met bewaarde schuiframen.

Interieur. Bewaarde balkenlaag opgebouwd uit moer- en kinderbalken. Sommige balksleutels voorzien van zaagtandmotief. Schouwwand versierd met groot aantal Delftse tegeltjes. Opkamer toegankelijk via een trapje deel uitmakend van het kelderluik. Deels bewaarde dakconstructie.

19de-eeuwse bijgebouwen gebouwd in rode baksteen onder pannen zadeldak.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 208: Oorspronkelijke aanwijzende tabel, Sint-Andries, art. 53.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Sint-Andries, 1885/11, 1966/1, 1969/2.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Vanwalleghem A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Van Vlaenderen, Patricia

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Legeweg

Legeweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.