Geografisch thema

Legeweg

ID
8336
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8336

Beschrijving

Licht bochtige straat lopend van Lange Vesting over het grondgebied Varsenare naar Jabbeke. Oorspronkelijke naam Langestraat gewijzigd in huidige naam verwijzend naar de lage ligging van de weg.

Straat bestond reeds ten tijde van Pieter Pourbus (1561-1571). Grosso modo dezelfde situatie vinden we terug op de kaart van Ferraris (1770-1778). Het eerste straatgedeelte blijft tot het einde van de 19de eeuw bijna onbebouwd. Aanleg van spoorweg in 1914.

Nu kan volgens de aard van de bebouwing de straat opgedeeld worden in verschillende stukken. Het eerste gedeelte tot aan de spoorweg wordt vooral bepaald door een aangesloten bebouwing bestaande uit vrij ruime woningen van twee à drie traveeën en twee bouwlagen in eclectische of in historiserende stijl tot stand gekomen vanaf 1920.

Tweede straatgedeelte tussen de spoorwegbrug en de Hogeweg wordt enerzijds ingenomen door wijk met sociale woningen uit de jaren 1960-1970 en anderzijds door eenheidsbebouwing bestaande uit woonhuizen met traditionele roodbakstenen lijstgevels in combinatie met gekleurde baksteen voor het verlevendigen van de gevels. Voorbij de Hogeweg tot aan de expresweg overwegend ingenomen door woonhuizen uit de jaren 1960 en enkele uitzonderlijke voorbeelden van woningen in verzorgde interbellumstijl (zie nummers 90, 132).

Vanaf de expresweg wordt de straat gedomineerd door de gevangenis naar ontwerp van architect Axel Ghyssaert (Brugge), sinds 1992-1993 hier dominant aanwezig met aan de overzijde sociale woningbouw van de jaren 1970 en woningen voor de cipiers van de gevangenis uit de jaren 1990. Vanaf de jaren 1960 wordt de pare kant ingenomen door de nieuwbouwwijk Blijmare. De onpare kant wordt ingenomen door het stedelijk domein Koude Keuken. Vanaf de Pastoriestraat een meer landelijk karakter bepaald door diverse historische hoeves die reeds staan afgebeeld op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571).

 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 130.

Bron: GILTÉ S. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van VANWALLEGHEM A. & DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis gedateerd 1927

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Albrecht Seys

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door André D'Helft

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door G. Bonte

 • Omvat
  Gelijkaardige stadswoningen

 • Omvat
  Hoeve 't Neerhof

 • Omvat
  Hoeve De Friesche Schuur

 • Omvat
  Hoeve De Potterie

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Kapel van 1873 met opgaande linden

 • Omvat
  Kasteeldomein Messem met villa en hoevegebouwen

 • Omvat
  Villa naar ontwerp van André D'Helft

 • Omvat
  Winkel

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Is deel van
  Sint-Andries


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Legeweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/8336 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.