erfgoedobject

Hoeve De Friesche Schuur

bouwkundig element
ID
75023
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75023

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve zogenaamd "DE FRIESCHE SCHUUR". Ook gekend onder de naam "Hoogheschuur" en "Tempelhof". Hoeve bestaande uit losse bestanddelen gegroepeerd rondom een deels verhard erf en toegankelijk via een poortgebouw. Aan de straatzijde voorzien van een meidoornhaag.

Gebouwenbestand is fasegewijs tot stand gekomen.

16de eeuw: volgens bronnen wordt de hoeve door een brand verwoest tijdens de geuzentroebelen. Daarna werd zij gedeeltelijk weer opgebouwd.

1561-1571: op de kaart van Pieter Pourbus staat de hoeve weergegeven met vier losse bestanddelen binnen een vierkante omwalling. De hoeve was toegankelijk aan de Zandstraat en aan de Legeweg (op de kaart aangeduid als "de langhestrate"). Een gelijkaardig volume zoals het huidige poortgebouw staat op de kaart weergegeven.

1770-1778: op de Ferrariskaart staat de hoeve weergegeven met grosso modo het huidige gebouwenbestand binnen de omwalling en stond in verbinding met de Zandstraat via een lange dreef aan weerszijden voorzien van bomen.

1835: de hoeve staat omschreven als een hoeve met boomgaard en land. De toegang aan de Zandstraat bestaat niet meer.

1957 en 1960: uitbreiding van het boerenhuis.

1980: dempen van de omwalling.

Boerenhuis. Twee bouwlagen en onregelmatige travee-indeling onder pannen zadeldak (Vlaamse pannen) gevat tussen twee puntgevels. Oude kern uit de 16de eeuw. Verankerde baksteenbouw met witbeschilderde begane grond (met uitzondering van de zijgevels) boven een zwart gepekte plint. Gevel kant erf met rondboogdeur voorzien van afgeschuinde dagkanten en sporen van oudere muuropeningen. Op de begane grond afgeschuinde hoek voorzien van natuurstenen hoekblokken. Zijpuntgevels met sporen van rondboogdeur en blindvenster met natuurstenen kruiskozijn. Segmentboogvormige beluikte muuropeningen met afgeschuinde dagkanten.

Interieur. Op de begane grond bewaarde balklagen met moer- en kinderbalken. De moerbalken waren oorspronkelijk voorzien van korbelen. Imposante haard met haardgewelf en massieve schouwwangen. Een houten spiltrap geeft toegang tot de verdieping. Op de verdieping bewaarde balklagen opgebouwd uit moer- en kinderbalken. Imposante gotische schouw met natuurstenen beschilderde wangen voorzien van gesculpteerde kopjes en roosjes in de keellijst. Bewaarde dakconstructie uit de 17de eeuw opgebouwd uit twee getelmerkte schaargebinten en gordingen.

Recentere aanbouw van één bouwlaag.

Poortgebouw, tegen de noordgevel van het boerenhuis. Lage, verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak (Vlaamse pannen). Oude kern uit de 16de eeuw. Op de hoeken voorzien van versneden steunberen. Rondboogvormige doorrit. Bewaarde balklagen met moerbalken voorzien van eenvoudige balksleutel en kinderbalken. 17-de eeuwse dakconstructie.

Koeien- en paardenstal ten noorden van het erf. Lage, verankerde baksteenbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen) gevat tussen twee puntgevels. Vermoedelijk in drie fasen tot stand gekomen cf. verschillend baksteengebruik in de zijpuntgevels. Oude kern uit de 17de eeuw. Linkergedeelte oorspronkelijk in gebruik als varkensstal.

Koeienstal ten westen van het erf. Lage, verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak doorbroken door twee klimmende dakkapellen. Oude kern uit de 17de eeuw cf. bewaarde dakconstructie. Sporen van oudere muuropeningen. Ter hoogte van de dakkapellen natuurstenen consolestenen met florale motieven.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 208: Oorspronkelijke aanwijzende tabel, Sint-Andries, artikel 151.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Sint-Andries, 1919/14, 1957/39, 1960/25, 1980/14, 1989/26, 1998/21.
  • VAN OUTRYVE D' YDEWALLE, Geschiedenis van de parochie Sint-Andries, p. 289.

Bron: GILTÉ S. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van VANWALLEGHEM A. & DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve De Friesche Schuur [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75023 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.