Hoeve in U-vorm

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Rosmeer
Straat Rosmeerstraat
Locatie Rosmeerstraat 12, Bilzen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bilzen (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Bilzen (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve in U-vorm

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

U-vormige hoeve met kern van circa 1775, reeds als dusdanig afgebeeld op de Ferrariskaart (1771-1777) en de Atlas van de Buurtwegen (1841-1845).

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (voornamelijk Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, dat aan de straatzijde met een muurtje en een hek is afgesloten.

Het woonhuis, ten oosten van het erf, vijf traveeën en oorspronkelijk één bouwlaag, behield in de benedenverdieping de duidelijkste sporen van de oude kern: getoogde vensters in een rechthoekig kalkstenen omlijsting met sponningbeloop en sluitsteen, en een getoogde deur in een rechthoekige kalkstenen omlijsting met kalkstenen tussendorpel. Gesmeed ijzeren muurankers met krullen.

Tegenover het woonhuis, stal van een bouwlaag, waarschijnlijk een in de tweede helft van de 19de eeuw versteende vakwerkbouw, die bij de verstening werd verbreed, en verlengd tot aan de huidige rooilijn. Rechthoekige muuropeningen in houten omlijsting.

De dwarsschuur, achteraan het erf, werd waarschijnlijk in dezelfde periode versteend. Zij behield echter haar oorspronkelijk volume met vrij steile dakhelling. Rechthoekig, tot de dakrand reikende schuurpoort onder houten latei.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rosmeer

Rosmeer (Bilzen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.