erfgoedobject

Kantoorgebouw

bouwkundig element
ID
75586
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75586

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kantoorgebouw
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Kantoorgebouw, gebouwd in 1965 naar ontwerp van L. Jansen in opdracht van Van Gorp, firma voor wegenbouw en betonproducten; in 2002 aanpassingen/verbouwingen die afbreuk doen aan het oorspronkelijk ontwerp. Op een bordes opgetrokken schematische constructie bestaande uit een betonnen skeletbouw, ingevuld met witgeschilderde baksteen of opengewerkt met stalen glaspartijen.

Symmetrisch geheel van twee balkvormige volumes, elk van één op twee traveeën en vier bouwlagen, met kantoren waartussen een smal beglaasd volume met trapzaal. Een tussen de pijlers van de skeletbouw inspringende en volledig beglaasde benedenverdieping, bedoeld om de communicatie met de klant te verduidelijken; heden in gebruik als toonzaal.

Balkvormige volumes (drie bovenverdiepingen) met blinde bakstenen voor- en achtergevel; de zijgevels zijn geritmeerd door de structuur van de skeletbouw; de inspringende vensterpartijen scheppen hier ruimte voor overdekte balkons met beglaasde leuningen tussen de pijlers van de skeletbouw. Vernuftige betonnen trapconstructie met gescheiden circulatie voor bezoeker en werknemer. Loopbrug naar inkom later toegevoegd. Recente verbouwings- en aanpassingswerken waarbij onder meer de balkons in de kantoorruimten werden geïntegreerd.

  • BRAEM R., Renaat Braem kiest architectuur, in Openbaar Kunstbezit, XIV, 1976, 73-98.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kantoorgebouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75586 (Geraadpleegd op 21-04-2021)