erfgoedobject

U-vormig hoevecomplex aan de Asbeek

bouwkundig element
ID
76759
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76759

Juridische gevolgen

Beschrijving

U-vormig ingeplant hoevecomplex aan de Asbeek, in kern opklimmend tot de achttiende eeuw en bestaande uit een woning ten westen en stallen van circa 1900 ten noorden en ten oosten van een gekasseid erf, open zuidzijde; de stallen werden kadastraal ingetekend in 1901. Een klein schuurtje met oven ligt ten noordoosten van het complex.

Nadat Steven van der Slagmolen en Elisabeth van de Wijngaerden hun hoeve in Asse-centrum in 1697 verkocht hadden om in te richten als pastorie, bouwden zij in het begin van de achttiende eeuw een nieuw pachthof beneden aan de Putberg. Van dit hof rest enkel de woning die in kern dus opklimt tot het begin van de achttiende eeuw maar naderhand meermaals werd aangepast.

Verankerde en witgeschilderde bakstenen gebouwen op gepikte plint onder pannen zadeldaken. Woning van vijf en drie latere traveeën, (bouwnaad), en één bouwlaag onder een zadeldak dat door aanpassing in het laatste kwart van de twintigste eeuw heden overkraagt op daklijstbalkjes; bewaard aandak, topstuk en vlechtingen aan de zuidzijde. Opkamers in de zuidoosthoek. Beluikte, rechthoekige vensters onder houten latei met volledig vernieuwd schrijnwerk. De nog aanwezige dubbele ontlastingsboogjes verwijzen naar voormalige kruiskozijnen. Rondboogdeurtje in kwarthol geprofileerde, zandstenen omlijsting met imposten en sluitsteen. Aangepaste achtergevel met gewijzigde muuropeningen, waaronder een gedicht rondboogdeurtje en een vrij recent aanbouwsel; het voorheen rechthoekige venster in de zuidelijke zijgevel is thans omgevormd tot oculus. Aangepast interieur met bewaarde gewelfde kelder. De rechthoekig muuropeningen in de stallen zijn veelal aangepast.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Asse, afdeling I, 1901/44.
  • S.N., Asse: verleden in woord, heden in beeld, Asse, 1978, p. 74-75.

Bron     : Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: U-vormig hoevecomplex aan de Asbeek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76759 (Geraadpleegd op 20-06-2021)