erfgoedobject

Gemeenteschool en klooster

bouwkundig element
ID
76838
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76838

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gemeenteschool
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gemeenteschool en klooster
    Deze vaststelling wordt geldig vanaf

Beschrijving

Gelegen op de hoek met de Frans Timmermansstraat. Voormalige gemeentelijke meisjesschool met aansluitende kapel ten noordoosten, uit het tweede kwart van de twintigste eeuw. Bijhorend achterliggend klooster van de zusters apostolinnen, met oudere traditionele kern.

In 1925 schonk de familie Timmermans de alhier gelegen Krokaerthoeve aan het Sint-Aloysius van Brussel op voorwaarde dat er een meisjesschool zou gebouwd worden. De pastoor van Zellik wendde zich tot de zusters apostolinnen en al op 1 oktober 1926 gebeurde de inwijding van de bewaarschool in de bestaande gebouwen. In 1929 werd gestart met lager onderwijs in de aangrenzende achttiende-eeuwse afspanning "In de drie Koningen" (1737); in de boerenwoning werden in datzelfde jaar kamertjes ingericht (klooster?) en ook de overige gebouwen werden aangepast en verbeterd. In 1931 werd de afspanning afgebroken voor de bouw van een nieuwe meisjesschool en bijhorende kapel, kadastraal ingetekend in 1932. De leerlingen vonden een tijdelijk onderkomen in de schuur van de Krokaerthoeve. Op 6 juni 1932 kwam Kardinaal Van Roey de nieuwe gebouwen inzegenen. Het klooster is vandaag in gebruik als Welzijnshuis, de school als hergebruikerscentrum.

De vroegere school bestaat uit een bakstenen, ten dele gecementeerd hoekcomplex van drie + afgesnuite hoek + zeven traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd, leien zadeldak met talrijke dakkapellen. De traveeën worden gemarkeerd door gevelhoge spaarvelden met grote rechthoekige benedenvensters voorzien van houten roeden en lekdrempels van blauwe hardsteen, gelijkaardige bovenvensters met polygonale aflijning bovenaan. Tot puntgevel uitgewerkte hoektravee met in de top een heiligennisje met beeld van de Heilige Theresia. Uiterst rechts de poorttravee met inwendig de trappenzaal.

Aan de Frans Timmermansstraat: op de schoolvleugel aansluitend zaalkerkje toegewijd aan de Heilige Theresia. De plattegrond vertoont een schip van vijf traveeën en aansluitend koor met vijfzijdige sluiting. Het geheel is opgetrokken uit baksteen onder een afgewolfd, leien zadeldak met de nok parallel aan de Frans Timmermansstraat. De straatgevel wordt geritmeerd door lisenen, waartussen per twee of per drie gekoppelde rondboogvensters met glas in lood, voorzien van christelijke symbolen; de gevel wordt bovenaan afgelijnd door een getrapte fries en een houten kroonlijst. Vijfzijdige uitbouw aan binnenplaatszijde. Ten oosten flankerende, octogonale toren met rondbogige galmgaten en aflijnende rondboogfries.

Achterliggend, witgeschilderd klooster, gedeeltelijk met een oudere kern zoals aangeduid wordt door de opkamers, de verankering, de natuurstenen onderbouw met steunberen en in de oostelijke zijgevel de resterende vlechtingen van een voorheen lager gebouw en een gedicht kloosterkozijn met zandstenen rechtstanden.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Asse, afdeling VI (Zellik), 1932/24(2).
  • LINGIN R., Gemeentelijk en vrij onderwijs te Zellik, Zellik, 2001, p. 69.
  • SCHOONJANS F., Kijk- en leesboek over Zellik, Zellik, 1976, p. 116.

Bron     : Kennes H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Asse, Deelgemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeenteschool en klooster [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76838 (Geraadpleegd op )