erfgoedobject

Villa Dora

bouwkundig element
ID
77703
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77703

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Villa Dora
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa Dora
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Villa Dora, beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van 30.04.2004. Volgens gegevens van het kadasterarchief, gebouwd in 1913 door Geeraert-Matthijs Jan-Baptist, van beroep bediende. Op basis van mondelinge overlevering en op stilistische basis toegeschreven aan bouwkundige Theophiel-Alexander Présiaux (Wichelen).

Alleenstaande burgerwoning, buiten de bebouwde kern in een schaars bebouwde agrarische omgeving gebouwd naast de spoorlijn Mechelen-Gent (1837) vlakbij de spoorweghalte van Wichelen. Sterk in het oog springend gebouw door zijn excentriek voorkomen en kleurrijke materiaalgebruik eigen aan de eclectische bouwstijl van Présiaux. Vroegere huisnaam "Villa Dora" op de boogvelden geschilderd.

Dubbelhuis van twee bouwlagen boven een hoog souterrain met asymmetrische opbouw, ook in de dakpartij die T-vormig snijdende schilddaken omvat en een lessenaarsdak boven het lager volume tegen de achtergevel (alle met ruitvormig gelegde kunstleien). Uitspringende inkom met verdiepte voordeur, boven het schilddakje verhoogd met een deels ingebouwde achthoekige toren met leien spits, uitrijzend boven de daknok, zeer karakteristiek binnen het oeuvre van Présiaux. Vooruitspringende linker venstertravee met op de bovenverdieping een brede loggia met opengewerkte houten leuning onder overstekend dak rustend op vier elegante en decoratief uitgewerkte steunen.

Opgetrokken uit rode baksteen met verwerking van breukstenen in de sokkel, met hardstenen gevelelementen en de op karakteristieke wijze verwerkte geglazuurde bakstenen van verschillende kleuren en lichtgele stenen voor accentuering van de gevel- en torenhoeken, van de muuropeningen en horizontale banden en ruitmotieven. Verschillende venstertypes met bewaard verzorgd origineel houtwerk deels met kleine roeden en verschillend gekleurd glas. Sterk verdiepte dubbele deur met hardstenen toegangstrap met in beide deurlichten en het rondbogig bovenlicht decoratief ijzeren traliewerk.

Interieur met nog originele indeling en bescheiden aankleding, door het huidige gebruik en inrichting als kunstgalerij grotendeels aan het oog onttrokken.

  • Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, archief.
  • Privé-archief Gezusters Govaert, Wichelen.
  • VAN ACCOLEYEN P., Bouwmeester Theophiel-Alexander Présiaux een vergeten ontwerper van formaat, in Jaarboek van de Heemkundige kring Heemschut te Lede, XXVI, 1999, p. 17 - 31.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa Dora [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77703 (Geraadpleegd op )