Beschermd monument

Villa Dora

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden
ID: 10580   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10580

Besluiten

Woning Verschelden, woning Govaert en Villa Dora
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4244

Beschrijving

Villa Dora is beschermd als monument.Waarden

Huis zogenaamd Villa Dora is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt wordt door het uitzonderlijk karakter van volgende intrinsieke waarden gemotiveerd: De selectie biedt een verantwoorde staalkaart van enkele typologisch verschillende woningmodellen die een kwaliteitsvolle en representatieve uiting zijn van burgerlijke eclectische architectuur. Zij hebben tevens betrekking op de gaafst geconserveerde heren- en burgerhuizen binnen het oostelijke deel van de provincie Oost-Vlaanderen die op grond van toeschrijving of als bekend ontwerp aan het architecturaal oeuvre van bouwmeester Theophiel-Alexander Présiaux gerelateerd werden. De geselecteerde huizen illustreren een vorm van exclusieve woningbouw typerend voor eind 19de - begin 20ste eeuw en/of behoren binnen de landelijke woonkernen en de kleinere provinciale centra tot de meest opvallende huizen van hun tijd. De geselecteerde huizen getuigen architecturaal van een specifieke tijdsgeest en wooncultuur waarbij de eclectische vormentaal met divers materiaalgebruik, weelderige ornamentiek en doorgedreven detailafwerking bij uitstek aan de bouwheren toeliet hun welstand te etaleren en/of maatschappelijke status te affirmeren als burger met aanzien binnen de toenmalige dorpsgemeenschap. De jongste huizen zijn exemplarisch voor de zeer persoonlijke eclectische bouwstijl die bouwmeester Présiaux in zijn laat oeuvre ontwikkelde met een goed herkenbare eigenzinnige vormentaal en specifiek kleurgebruik. In stedenbouwkundige context gezien accentueren de geselecteerde huizen door hun opvallend voorkomen een specifieke locatie: zij zijn bijgevolg ook betekenisvol voor de historisch gegroeide ruimtelijke structuur of verlenen een extra accent aan de omgevende ruimte; tot op heden vervullen ze er een belangrijke functie als referentiepunt of herkenningsteken binnen de omgeving.

sociaal-culturele waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Het alleenstaande burgerhuis, was in 1913 gebouwd naast de spoorlijn Gent-Dendermonde (1837) vlakbij de spoorweghalte van Wichelen. Typologisch en stilistisch is de woning exemplarisch voor de eclectische villa's van en toegeschreven aan bouwmeester Th. Présiaux.
De constructie vertoont een asymmetrische opbouw, een rijk coloriet, gevarieerde muuropeningen, een opvallende loggia en kenmerkend torentje. Door zijn excentriek voorkomen dat extra in het oog springt binnen de agrarische omgeving bezit de pittoreske villa in de stationsbuurt een signaalwaarde.

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Het alleenstaande burgerhuis, was in 1913 gebouwd naast de spoorlijn Gent-Dendermonde (1837) vlakbij de spoorweghalte van Wichelen. Typologisch en stilistisch is de woning exemplarisch voor de eclectische villa's van en toegeschreven aan bouwmeester Th. Présiaux.
De constructie vertoont een asymmetrische opbouw, een rijk coloriet, gevarieerde muuropeningen, een opvallende loggia en kenmerkend torentje. Door zijn excentriek voorkomen dat extra in het oog springt binnen de agrarische omgeving bezit de pittoreske villa in de stationsbuurt een signaalwaarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Dora

Strijp 5 (Wichelen)
Villa Dora, beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. Volgens gegevens van het kadasterarchief, gebouwd in 1913 door Geeraert-Matthijs Jan-Baptist, van beroep bediende. Op basis van mondelinge overlevering en op stilistische basis toegeschreven aan bouwkundige Theophiel-Alexander Présiaux (Wichelen).