erfgoedobject

Emmaüshoeve

bouwkundig element
ID: 77771   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77771

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Emmaüshoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Voormalige "Emmaüshoeve", sinds 1964 naar een ontwerp van architect R. Vyncke (Sint-Michiels-Brugge) ingericht als restaurant bij de Bakkerij-, Slagerij- en Hotelschool "Ter Groene Poorte" (zie Spoorwegstraat nummer 12-14).

Voormalige landelijke hofstede die reeds vóór 1500 toebehoorde aan het Sint-Donaaskapittel van Brugge. Afgebeeld op kaart van Ferraris (1770-1778). Het primitief kadasterplan van 1835 en een kaart uit de Collectie Karel Mestdagh, met name een 19de-eeuwse "Kaart van eigendommen in de heerlijkheden Sijsele en Tilleghem" verduidelijken de situatie van de hoeve, gelegen tussen de later overwelfde Kerkebeek en de toenmalige straat; het deels omwalde erf paalde toen ten noorden aan de omwalling van de eerste pastorie (vandaag volledig verdwenen).

Tot op heden bewaard schuurvolume op L-vomige plattegrond met oorspronkelijk vrij gesloten karakter, in 1943 uitgebreid in noordelijke richting en in 1964 door een nieuwbouw verbonden met een klein, ouder volume ten westen. Beschilderde baksteenbouw onder pannen zadeldak. Originele kleine openingen. Bij de uitbreiding van het restaurant in 1986 werd de noordelijke vleugel bijgebouwd.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Sint-Michiels, 1943/15, 1964/60, 1986/1.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen Collectie Mestdagh, nummer 1481.
  • STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nummer 71/1963.
  • BONDUEL P., Geschiedenis van de Brugse rand. Sint-Michiels, 1992, p. 65.
  • FRANCHOO G., De Emmaüshoeve te Sint-Michiels, in Brugs Ommeland, 1967, jaargang 7, nummer 2, p. 88-97.

Bron     : Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Gilté S. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Emmaüshoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77771 (Geraadpleegd op 09-07-2020)