Geografisch thema

Groene-Poortdreef

ID: 8964   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8964

Beschrijving

Van Dorpsstraat naar Spoorwegstraat. De straatnaam, door het schepencollege toegekend in 1959, is ontleend aan de eertijds hier gelegen hofstede, later kasteelgoed, genoemd "Ter Groene Poorte"; laatstgenoemde wordt voor het eerste vermeld in de jaren 1400. Eén van de oudste tracés van de gemeente met sinds oudsher een belangrijke functie met name tussen de 11de en de 19de eeuw de locatie van de kerk met kerkhof (op de hoek met de Dorpsstraat) en de oorspronkelijk omwalde pastorie (in de knik van de straat). Staat reeds afgebeeld op de kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1561-1571). Op de Ferrariskaart (1770-1778) vertoont de straat huidig verloop.

De geasfalteerde straat kent heden een knik ter hoogte van het domein "De Groene Poorte". De bebouwing dateert, met uitzondering van de (zwaar verbouwde) voormalige hoeve, uit de jaren 1950-1990 en bestaat uit enkele losstaande woningen met tuin. In de oksel van hoger vermeld domein resteert een witbeschilderde bakstenen muur met nu gesloten domeintoegang: korfboogdoorgang onder getrapte bekroning met beschilderd opschrift "TER GROENE POORTE" en ijzeren hekken, rechts als het ware voetgangerspoortje.

  • SCHOUTEET A. 1977: De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, p. 74.

Bron     : Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Gilté S. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2005


Relaties

  • Omvat
    Emmaüshoeve

  • Is deel van
    Sint-Michiels

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Groene-Poortdreef [online] https://id.erfgoed.net/themas/8964 (Geraadpleegd op 18-01-2021)