erfgoedobject

Hoeve Ten Houcke Boven

bouwkundig element
ID
78757
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78757

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Ten Houcke Boven
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve "ten Houcke Boven", vroeger "Ter Hoogstraete" genoemd. Hoeve van het langgeveltype, waarvan de huidige gebouwen dateren van de 18de, 19de en 20ste eeuw. Hoeve met lange erfoprit vanaf de Natiënlaan, gelegen op de Krinkeldijk, die deel uitmaakt van een 11de-eeuwse ringdijk om het gebied ten noorden van Brugge in te polderen. De ringdijk bestond uit verschillende segmenten, lopende van Uitkerke tot Oostkerke: Evenedijk of Zomerdijk, Kalveketedijk, Bloedlozendijk en Krinkeldijk. Het middeleeuwse handelsstadje Hoeke ontwikkelt zich vanuit een vissersnederzetting op het punt waar de Bloedlozendijk en de Krinkeldijk samenkomen. De Krinkeldijk groeit daarbij uit tot de "Hoogstraete" of de hoofdstraat van de stad, waar het stadhuis, omringd door handelshuizen en de verdwenen Sint-Jacobskapel, te situeren waren. Dit oostelijke stadsdeel werd "ten Houcke Boven" genoemd, en is te situeren in de omgeving van de huidige gelijknamige hoeve. Alle middeleeuwse stadsgebouwen zijn verdwenen; heemkundige tijdschriften maken melding van archeologische vondsten die wijzen op de aanwezigheid van ondergrondse resten van de stad.

Hoeve als site reeds aangeduid op de kaart van P. Pourbus (1561-1571). Bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken (mechanische en Vlaamse pannen), deels witgekalkte volumes met rechthoekige en licht getoogde muuropeningen. Rood geschilderd schrijnwerk, aan boerenhuis vernieuwd. Langgestrekt, in kern wellicht 18de-eeuws, witgekalkt boerenhuis van één opkamertravee en drie traveeën met links geïncorporeerd "boterhuisje"; kelder met tongewelf; achter- en zijgevel van het huis werden in 1945 heropgebouwd. Aansluitend hoger volume met drieledig wagenhuis, schuur en koeienstal; gedateerd in linker zijpuntgevel "1888". In het verlengde van het langgestrekt volume, een zomerkeuken met bakoven en aansluitende varkensstal; in kern vermoedelijk 18de-eeuws. Tegenover het boerenhuis (nok evenwijdig met huis), de voormalige paardenstal, op zolder gedateerd "187." nu garage. Tussen paardenstal en boerenhuis, een mestvaalt en een bakstenen stoep. Haaks op de paardenstal, klein gebouw waarin stallen voor veulens.

  • BALLEGEER J., Kapellen in onze Zwinstreek, in Rond de poldertorens, jg. 46, nr. 2, 2004, p. 47.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VI, Brugge, 1926, kl. 506-507.
    Geschiedkundige snipperingen uit Houcke's verleden en heden, Brugge, 1914, p. 9-10.
  • LARBOUILLAT J., Verkenningswandeling naar het verdwenen middeleeuwse Hoeke, in SGT, p. 4-5.
  • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 75 (Vaartstraat nr. 42).

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Ten Houcke Boven [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78757 (Geraadpleegd op )