erfgoedobject

Hoeve Sint-Pietersdyckagie

bouwkundig element
ID: 78781   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78781

Juridische gevolgen

Beschrijving

Pannepolderstraat nr. 12. Historische hoevesite z.g. "Sint-Pietersdyckagie", opklimmend tot de 17de eeuw, met een eerste vermelding in 1680. De huidige gebouwen, bestaande uit een opvallend geheel van twee in elkaars verlengde liggende, lange volumes, zijn in de 18de en 19de eeuw opgetrokken, wat o.m. uit de aangebrachte dateringen in situ af te lezen is.
Ten oosten, lange erfoprit vanaf de straat, die leidt naar een onverhard erf; brede gele bakstenen stoepen, poel ten oosten en moestuin ten noorden van het woonhuis, bakstenen hondenhok in bijenkorfvorm. Noordwest gerichte volumes, bestaande uit een vleugel stal-woonhuis-wagenhuis, in het verlengde daarvan, ten westen, een lang schuurvolume. Ten zuiden van het woonhuis, een wagenhuis (nok haaks op huis), ten noorden van de woning een bakhuis-zomerkeuken.

Historiek. Begin-18de-eeuwse kaarten duiden al gr.m. de huidige samenstelling van drie grote losstaande volumes aan (zonder het bakhuis), cf. kaart van 1737 opgemaakt door J. d'Herbe, gezworen landmeter van het Brugse Vrije. Het woonstalhuis is in kern wellicht nog 18de-eeuws, cf. een balk in de paardenstal die het jaartal 1744 draagt. Er werden evenwel verbouwingen uitgevoerd in de 19de eeuw, o.m. een verbreding naar het noorden, en de heropbouw van het wagenhuis op de kop van het volume in 1865 door Ciprianus De Bleeker, cf. opschrift boven zoldervenster "C.D.B. 1865". De schuur werd midden 18de eeuw heropgebouwd, het huidige volume dateert wellicht van 1877, cf. inschrift op een steen in de gevel "P.J. DEBLEEKER V. DE LEYN 1877" en verloor in 1928 zijn rieten bedaking. Losstaand bakhuis en wagenhuis gebouwd in 1878.

Beschrijving. Bakstenen volumes onder pannen zadeldaken, verschillende baksteensoorten wijzen op de vele verbouwingen in de 18de en 19de eeuw. Vleugel stal-huis-wagenhuis met witgekalkte langsgevels met gepekte plint, onder aaneengesloten zadeldak. Boerenhuis van één bouwlaag en vijf traveeën, doorbroken door rechthoekige beluikte muuropeningen met nieuw schrijnwerk. Staldeuren rood geschilderd. Gedateerde zijpuntgevel van het wagenhuis doorbroken met drie segmentbogige poorten. In het woonhuis, schouw met tegelbekleding: tegels in de Delftse traditie, mengaankleurige landschapstaferelen in rond medaillon, ossekoppen in de hoeken, mogelijk 18de-eeuws. Hoog, geel bakstenen schuurvolume: tweedelige dwarsschuur, deels in gebruik als stal, rood geschilderde poorten en staldeuren. Bakhuis van deels vernieuwde, bruine baksteen. Apart wagenhuis eveneens deels met nieuw metselwerk.

RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling Kaarten en Plannen, nr. 516: Perceelsgewijze kaart van de Generale Dyckagie, opnieuw bedijkt in 1632, met de Maldegemse Polder, delen van de Bewestereedepolder en de Sint-Pieterspolder, in de parochies Lapscheure, Heile, Moerkerke en Middelburg, gemaakt door J. d'Herbe, gezworen landmeter van het Brugse Vrije (1735).
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling Kaarten en Plannen, nr. 517: Perceelsgewijze kaart, met aanduiding van de eigenaars, van de Generale Dyckagie, opnieuw bedijkt en in 1682 gevormd uit de Maldegemse Polder, een deel van de Bewestereedepolder en de Sint-Pieterspolder, in de parochies Middelburg, Heile, Moerkerke en Lapscheure, kopie naar Jean d'Herbe van 1735, gemaakt door L.F. van de Pitte (1800).
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling Kaarten en Plannen, nr. 480: Kaart met de Sint-Pietersdijk, tussen Lapscheure en de dijken van de watering van Moerkerke Noord-over-de-Lieve, gemaakt door J. d'Herbe, gezworen landmeter van het Brugse Vrije (1737).
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nr. 2272: Kaart van de Sint-Pietersdijk, gebouwd in 1612, zich uitstrekkende van de schorren van het Lapscheurse Gat tot de kleine dijk van de watering van Moerkerke Noord-over-de-Lieve, toebehorend aan de abdij van Spermalie, de obediëntie van Sint-Donaas, het Kartuizersklooster en de Watering van de Geünieerde Polders, 140,8 x 29 cm, kopie gemaakt door J.A. Laurenz (november 1761), naar een kaart uit 1737 van J. d'Herbe.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Fonds Watering van Blankenberge, nr. 932: Kaart van een hofstede gelegen te Lapscheure, in de watering van de Sint-Jobspolder, ... en de watering van de Sint-Pietersdijk, ..., 7de begin, ..., in het bezit van De Meester (1785).
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nr. 652: Figuratieve kaart van een hoeve en landerijen in de wateringen van Sint-Jobspolder (secties 10, 20, 26, 27) en Sint-Pietersdyckage (secties 6 en 7), eigendom van de obediëntie van Sint-Donaas te Brugge, 57 x 88 cm, opgemaakt door J.J. Rabaut (april 1791).
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nr. 662: Figuratieve kaart van een hoeve en landerijen, afkomstig van de obediëntie van Sint-Donaas, de Watering van de Vijf Geünieerde Polders en de watering van Sint-Jobspolder, eigendom van Sieurs Dubar en de Jaegher, 81,5 x 112,5 cm (ca.1800).
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nr. 673: Figuratieve kaart van landerijen in de watering van Sint-Jobspolder, eigendom van baron van Zuylen van Nyevelt, 57 x 56,5 cm, opgemaakt door G.J. (1845).
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Lapscheure, 1878/41, 1945/33.
Aanwijzende fotografische inventaris van de drie rechterlijke kantons Brugge, Brussel, 1965, p. 392 (Sint-Pietersdijk 6).
DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 130 (Sint-Pietersdijk 7).
DE BLEEKER A., Hoeve Sint-Pietersdyckagie te Lapscheure, in Rond de poldertorens, jg. 26, nr. 3, 1984, p. 97-109.
RAU J., Het Damme van toen en omgeving. Brugge, 1981, p. 73-74, afb. 25.


Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Sint-Pietersdyckagie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78781 (Geraadpleegd op 09-07-2020)