erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
78787
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78787

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve met boerenwoning, gedateerd 1752
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Natiënlaan. Achterin gelegen hoeve met indrukwekkend woonstalhuis net ten zuiden van de dorpskern, gebouwd midden 18de eeuw, zie jaartal 1752 boven de ingangsdeur van het boerenhuis.

De hoeve bestond oorspronkelijk uit twee parallelle vleugels aan een rechthoekig binnenerf, zijnde het woonstalhuis centraal op het erf en ten zuiden daarvan de schuur, zie historisch kaartmateriaal. Aan het woonhuis wordt weinig veranderd: er is een verbouwing aan de noordelijke uitbouw in 1878. In 1952 wordt de twee doorritten tellende schuur afgebroken, een jaar later vervangen door de huidige grote loods. In 1957 wordt een tweede loods opgetrokken, het schuurtje ten oosten van het boerenhuis wordt in 1979 gebouwd.

Lange noordelijke erfoprit naar de hoeve vanaf de Vredestraat, graasweide, vaalt en kleine moestuin ten noorden van het boerenhuis. Het woonstalhuis is gericht op het binnenerf, waardoor de uitgewerkte zuidgevel niet zichtbaar is vanaf de Vredestraat. Witgekalkte baksteenbouw met gepekte plint, onder pannen zadeldaken met aandaken (nok evenwijdig met Vredestraat, Vlaamse pannen). Boerenhuis van twee opkamertraveeën + vijf traveeën van één bouwlaag; de voorheen aanwezige dakkapellen verdwenen bij beschietingen in 1944. Oostelijke zijpuntgevel met muurvlechtingen, tegen de oostelijke hoek een kleine uitbouw onder lessenaarsdakje met latrine. Segmentbogige vensteropeningen, oorspronkelijk beluikt en voorzien van kleine houten roedeverdeling; vervangen. Mooi uitgewerkte rondboogdeur met bakstenen omlijsting, kroonlijst en gebogen fronton; in fronton gedateerd met geschilderde, eertijds ijzeren cijfers "MDCCLII"; deur nu deels dichtgemaakt.

In het woonhuis, twee betegelde schouwen met tegels in de Delftse traditie, voorzien van blauwe tekeningen, bewaarde moer- en kinderbalken. Kleine haakse aanbouw aan straatgevel, onder pannen zadeldak.

Ten westen, aansluitende stal van negen traveeën; klimmend dakvenster; westelijke zijpuntgevel gecementeerd. Centraal in beide langsgevels een gedeelde staldeur en kleine rechthoekige stalvensters; oude foto's tonen kleinere en onregelmatig geschikte oorspronkelijke muuropeningen.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Lapscheure, 1878/30, 1957/18, 1979/8, 1990/7.
 • Rijksarchief Brugge, Fonds Watering van Blankenberge, nummer 924: Kaart van een hofstede gelegen te Lapscheure, in de watering van de Sint-Jobspolder, ..., 16de, 20ste, ... begin, ..., in het bezit van weduwe Bernard Boudins, gemaakt door Donche (1783).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nummer 659a: Figuratieve kaart van een hoeve en landerijen in de wateringen van Pannepolder en Sint-Jobspolder, eigendom van Madame la douairière Bernard Boudins, geboren demoiselle de l'Espée en de kinderen van Joseph van Caloen, 61,5 x 96 cm, opgemaakt door G.J. Donche (november 1783).
 • Rijksarchief Brugge, Fonds Watering van Blankenberge, nummer 937: Kaart van een hofstede gelegen te Lapscheure, in het bezit van Boudins (18de eeuw).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nummer 647: Perceelsplan van de gemeente Lapscheure en een stuk van Hoeke en Damme met aanduiding van polders, 99 x 113,5 cm, (19de eeuw).
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen Mestdagh, nnummer 658c: Niet geïnventariseerde kaart, gevoegd bij 658a en b.
  Aanwijzende fotografische inventaris van de drie rechterlijke kantons Brugge, Brussel, 1965, p. 392.
 • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 127-128.
 • RAU J., Het Damme van toen en omgeving, Brugge, 1981, p. 67, afb. 8.

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78787 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Damme

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.