Kasteelhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Avelgem
Deelgemeente Outrijve
Straat Doorniksesteenweg
Locatie Doorniksesteenweg 314, Avelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Avelgem (adrescontroles: 06-11-2007 - 06-11-2007).
  • Inventarisatie Avelgem (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteelhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Doorniksesteenweg nummer 314. Historische hoeve zogenaamd "Kasteelhoeve", heden ingericht als feestzaal. Aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843) met grosso modo gelijke opstelling.
18de-eeuwse hoeve die het iets zuidelijker gelegen oorspronkelijk neerhof van het kasteel vervangt.
Dieper in gelegen hoeve met gesloten opstelling. Twee gekasseide erfopritten. Verankerde bakstenen hoevegebouwen onder snijdende pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom gekasseid erf. Gewitte erfgevels.
Ten westen woonhuis met T-vormige plattegrond. Ten zuiden voormalige stalvleugel en aansluitend poortgebouw. Ten oosten schuur en ten noorden voormalige schapenstal.
Langgestrekt boerenhuis met deels aangepaste muuropeningen. Getoogde deur in omlijsting van arduin; erboven halfrond bovenlicht. Zijgevel met vlechtingen.
Aangepast interieur.
Stalvleugel onder overkragend zadeldak rustend op daklijstbalken. Aangepaste muuropeningen. Oorspronkelijke staldeuropeningen met arduinen hoekblokken.
Rechts, voormalige paardenstal. Aangepast interieur met behouden troggegwelfjes.
Schapenstal met geïncorporeerd wagenhuis en links poortdoorgang naar de velden.
Schuur met vernieuwd spant. Sporen van vlechtingen in zijgevel. Aansluitend, voormalige ast.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Avelgem, Deelgemeenten Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve en Waarmaarde,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL23, (onuitgeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Doorniksesteenweg (Outrijve)

Doorniksesteenweg (Avelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.