Geografisch thema

Doorniksesteenweg (Outrijve)

ID: 9449   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9449

Beschrijving

Deel van de rijksweg N353, loopt van oost naar west, in het zuiden van het dorp. Gebogen tracé. Maakt als Romeinse heirbaan reeds van oudsher deel uit van het historische stratenpatroon van de gemeente. Vroeger werd het deel van de straat ter hoogte van de huidige Sint-Pietersstraat als "Plaats" aangeduid.

Geconcentreerde rij- en lintbebouwing in de dorpskern. Aan de dorpsgrenzen geen bebouwing. Combinatie van woon- en commerciële functie. De basisbebouwing bestaat uit breedhuizen van één à twee bouwlagen en twee à acht traveeën. Tal van arbeidershuizen van één bouwlaag onder meer nummer 332 van circa 1900 met geprofileerde fries en typische ijzeren I-balken voor de rechthoekige muuropeningen; nummer 336 verankerde baksteenbouw met getoogde muuropeningen. De aanwezigheid van verschillende 19de-eeuwse herenhuizen in de dorpskern, met typische bepleisterde en beschilderde lijstgevel, duidt op het belang van deze hoofdstraat onder meer nummer 338 met aangepaste gecementeerde lijstgevel. De oudste bestaande bebouwing gaat terug tot de 18de eeuw. Maar het straatbeeld wordt voornamelijk bepaald door panden uit de tweede helft van de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw. Daarnaast ook vernieuwde parementen en nieuwbouw. Tal van breedhuizen met eenvoudige bakstenen lijstgevels verfraaid door een bakstenen fries en met typische poorttravee onder meer nummer 367, nummer 380 heden herberg, verticale gevelritmering door lisenen. Nummer 409, lage baksteenbouw met getoogde vensters met vernieuwd schrijnwerk. Nummer 395, gedateerd 1932, zie gevelsteen. Ook enkele typische intebellumwoningen onder meer nummer 413 met typerend geprofileerd portaal. Ook verscheidene witgeschilderde parementen onder meer nummers 324 en 326.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Avelgem, Deelgemeenten Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve en Waarmaarde,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL23, (onuitgeven werkdocumenten).
Auteurs : Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2005


Relaties

 • Is deel van
  Outrijve
  Outrijve (Avelgem)

 • Is gerelateerd aan
  Doorniksesteenweg (Avelgem)
  Doorniksesteenweg (Avelgem)

 • Is gerelateerd aan
  Doorniksesteenweg (Bossuit)
  Doorniksesteenweg (Avelgem)

 • Omvat
  18de-eeuws wetshuis
  Doorniksesteenweg 328 (Avelgem)

 • Omvat
  19de-eeuwse arbeiderswoning
  Doorniksesteenweg 381 (Avelgem)

 • Omvat
  19de-eeuwse arbeiderswoning
  Doorniksesteenweg 383 (Avelgem)

 • Omvat
  19de-eeuwse burgerwoning
  Doorniksesteenweg 405 (Avelgem)

 • Omvat
  Boerenhuis
  Doorniksesteenweg 407 (Avelgem)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Doorniksesteenweg 154 (Avelgem)

 • Omvat
  Burgerwoning
  Doorniksesteenweg 340 (Avelgem)

 • Omvat
  Burgerwoning
  Doorniksesteenweg 397, 399 (Avelgem)

 • Omvat
  Burgerwoning
  Doorniksesteenweg 447 (Avelgem)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Doorniksesteenweg 355 (Avelgem)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Doorniksesteenweg 441 (Avelgem)

 • Omvat
  Herenhuis
  Doorniksesteenweg 357 (Avelgem)

 • Omvat
  Imposant laat-18de-eeuws herenhuis
  Doorniksesteenweg 401 (Avelgem)

 • Omvat
  Interbellumwoning met winkel
  Doorniksesteenweg 379 (Avelgem)

 • Omvat
  Kasteelhoeve
  Doorniksesteenweg 314 (Avelgem)

 • Omvat
  Klassenvleugel van de voormalig jongensschool
  Doorniksesteenweg 382 (Avelgem)

 • Omvat
  Neogotische pastorie
  Doorniksesteenweg 424 (Avelgem)

 • Omvat
  Voormalig GILDENHUIS
  Doorniksesteenweg 356 (Avelgem)

 • Omvat
  Vroeg-19de-eeuws herenhuis
  Doorniksesteenweg 320 (Avelgem)