Oeverlicht

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Zeebrugge
Straat Omookaai
Locatie Omookaai zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge (geografische inventarisatie: 01-05-2005 - 31-03-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Oeverlicht

Deze vaststelling is geldig sinds 05-10-2009. (Vaststellingsbesluit)

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Omookaai zonder nummer. Voormalig oeverlicht, wellicht gebouwd ten tijde van de eerste havenaanleg. Ronde, gietijzeren constructie met stellage waarrond ijzeren balustrade. Smalle, ijzeren lichtopstand. Op de sokkel hangt een plakkaat met opschrift "HAVEN VAN ZEEBRUGGE / VUURTOREN / MONDING VAN DE OUDE ZEESLUIS 1895 / AANGEBODEN DOOR / ROYAL BELGIAN SAILING CLUB / SINCE 1863".
Vermoedelijk stond dit licht oorspronkelijk op de oever van de eerste havengeul cf. oude foto.

  • www.beeldbankbrugge.be

Bron: Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.