erfgoedobject

Langgestrekte hoeve

bouwkundig element
ID
80702
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80702

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Langgestrekte hoeve
    Deze bescherming is geldig sinds 03-11-2003

Beschrijving

De hoeve uit de 18de eeuw is een typisch voorbeeld van een Kempische langgestrekte hoeve in het groen.

Historiek

De hoeve gaat in kern terug tot de 18de eeuw. Daarvan getuigt de relatief steile dakhelling en de aanduiding als langgestrekt volume op de Kabinetskaart de Ferraris (1771-1777). De hoeve komt ook in zijn huidige configuratie voor in de Atlas van de Buurtwegen (1845). Volgens genoemde Atlas was in 1845 Jean Jonkers, landbouwer te Molhem, eigenaar van de hoeve. De muuropeningen dagtekenen hoofdzakelijk uit de 19de eeuw, terwijl de rechterzijpuntgevel uit de 20ste eeuw stamt, evenals twee latere aanbouwsels achteraan en rechts.

Beschrijving

Het gaat om een langgestrekte hoeve die achteraan door twee oude linden beschaduwd wordt. De hoeve is voor het woonhuis van een door een ligustrumhaag omhaagde moestuin voorzien. Achteraan is er een ronde gecementeerde waterput.

De ordonnantie van de hoeve is als volgt: een woonhuis met dubbelhuisopstand, stallen, een voormalige dwarsschuur, heden koeienstal. Het woonhuis heeft drie traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak dat aan de straatzijde afgewolfd is. De nok staat loodrecht op de straat en het dak is afgewerkt met Vlaamse pannen. De hoeve is betreft een verankerde baksteenbouw, waarvan het woonhuis steunt op een gecementeerde plint. Het dienstgedeelte is deels witbeschilderd en wordt getypeerd door één liseen. Verder zijn er aflijnende rechte muizentandfriezen en is het houtwerk deels bewaard. De rechthoekige muuropeningen dateren uit de 19de eeuw, zijn deels aangepast en van gecementeerde lekdrempels, gecementeerde omlijstingen en houten lateien voorzien. Rechts van het rechterwoonhuisvenster bevindt zich een gedichte getoogde deur. De latere rechterzijpuntgevel van rodere baksteen heeft een rond uilengat en een recente aanbouw van betonblokken, waaronder een open schob, onder een lessenaarsdak van golfplaten. De achtergevel van het woonhuis heeft getoogde muuropeningen, waaronder een betralied keldergat. Het dienstgedeelte is achteraan van twee aanbouwsels voorzien, waarvan het éne recente van betonplaten onder dito dak en het andere, waarschijnlijk originele, onder doorlopend dakschild. Bij afbraak van dit laatste in het voorjaar van 2005 kwamen sporen van vakwerk met lemen vullingen in de achtergevel aan het licht.


Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2014


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Langgestrekte hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80702 (Geraadpleegd op 14-05-2021)