erfgoedobject

Langgestrekte hoeve

bouwkundig element
ID
80799
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80799

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Langgestrekte hoeve en omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Pal aan de straat gelegen, van een gecementeerde stoep en kasseien voor de linker staldeur voorziene, leeg- en alleenstaande, hoeve met ordonnantie: woonhuis met dubbelhuisopstand-stallen; vijf traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, mechanische pannen), volgens buurtbewoner van 1910.

Baksteenbouw op gecementeerde plint; bewaard houtwerk. Voorgevel met ritmerende lisenen en aflijnende rechte muizentand. Getoogde muuropeningen op gecementeerde lekdrempels. Gelijkaardige, doch eenvoudiger zijgevels en achtergevel. Achteraan, ronde gecementeerde waterput.

Ten noordoosten, via latere verbindingsmuur aansluitende, quasi haakse dwarsschuur van verankerde cement- en baksteen onder zadeldak (dito pannen), met dito muizentand; rechthoekige muuropeningen onder houten lateien, onder meer schuurpoort; ten noorden, originele aangebouwde cementstenen schob onder lessenaarsdak (dito pannen); ten westen, aangebouwde bakstenen stallingen van de tweede helft van de 20ste eeuw.

Ten noorden van de dwarsschuur, gecementeerde muurtjes van de voormalige mestvaalt.

Ten westen van het erf, losstaand haaks bakstenen dienstgebouw van de tweede helft van de 20ste eeuw, stallen of berghok en latrine.

  • Afdeling ROHM Limburg, Cel Monumenten en Landschappen, dossier nr. 2476.

Bron: PAUWELS D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19n3, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Pauwels, Dirk
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Langgestrekte hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80799 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.