Gemeentehuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zwevegem
Deelgemeente Zwevegem
Straat Otegemstraat
Locatie Otegemstraat 100, Zwevegem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwevegem (adrescontroles: 15-02-2008 - 18-02-2008).
  • Inventarisatie Zwevegem (geografische inventarisatie: 01-04-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentehuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Otegemstraat nr. 100. Gemeentehuis. In oorsprong "kasteeltje", volgens de kadastrale gegevens gebouwd ca. 1907 door industrieel Eduard Van Leynseele. Tevens bouw van het koetshuis. Het huis vervangt een constructie van ca. 1897. Sinds 1941 gemeentehuis. Omringende tuin. Uitbreiding tegen de achtergevel in gelijke bouwtrant daterend van ca. 1958.

Eclectische woning aanknopend bij de neo-Vlaamse-renaissance. Grosse modo rechthoekige plattegrond. Oranje baksteenbouw op sokkel van bossage. Torenachtig uitgewerkt linkerrisaliet bekroond door leien tentdak. Rechthoekige muuropeningen met behouden schrijnwerk cf. kleine roedeverdeling in de bovenlichten; geel gekleurd glas. Portaal met bordestrap.
IJzeren hek tussen pijlers is verdwenen cf. oude prentbriefkaart.

Ten zuidwesten voormalig koetshuis thans ingericht als kantoren met gemeentediensten. Opgetrokken in oranje baksteen; geknikt pannen wolfsdak; nok bekroond door vorstkam. Kroonlijst rustend op korbelen. Lijstgevel doorbroken door dakvenster met houten balkon onder hellend dakje rustend op korbelen. Voormalige koetsdoorgang thans met glazen portaal van ca. 1981. Rechthoekige vensters (tweelichten) in rondboognis; arduinen latei.

In de tuin houten, in oorsprong mobiele, muziekkiosk. Kiosk op achthoekige plattegrond op verhoogde sokkel met verticale planken beschieting. Toegang via houten trapje. Afgedekt door achtzijdig leien dak rustend op houten pijlers; panelenfries. Houten balustrade. In 1992 gerestaureerd en opgesteld in park.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Brugge, 207: Mutatieschetsen, Zwevegem, 1897/11, 1908/13, 1981/27.
BATAILLE J., Groot-Zwevegem in oude foto's, deel 2: van Sweveghem naar Zwevegem, Eeklo, 1995, p. 25.
Oud Sweveghem, Zwevegem, 1977, afb. 33.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Otegemstraat

Otegemstraat (Zwevegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.