Godshuis Vander Meulen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Greinschuurstraat
Locatie Greinschuurstraat 13-17, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis Vander Meulen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig godshuis "Vander Meulen" zogenaamd naar stichter. Gesticht in 1676 (zie gevelsteen) voor drie weduwen van fusteinwevers-meesters. Huidig uitzicht resultaat van verbouwing van 1950-1951 toen de haast blinde voorgevel werd doorbroken met licht getoogde vensters. Aaneenschakeling van drie lage enkelhuisjes volgens spiegelbeeldschema, telkens twee traveeën onder doorlopend zadeldak (Vlaamse pannen). Gewitte verankerde bakstenen lijstgevel op gepikte plint gecombineerd met haast gevelbrede tuitgevel met schouderstukken, muurvlechtingen en rondbogig zoldervenster. Tudorboogdeuren met afgeschuinde dagkanten en uitgewerkte sluitsteen. Rechts, een gelijkaardige deur waarvan boog en het bovengedeelte van de dagkanten zijn afgewerkt met een kwartrond en afgeschuind profiel. Bewaarde balklagen.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1047/1950.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 111.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Greinschuurstraat

Greinschuurstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.