Geografisch thema

Greinschuurstraat

ID
10370
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10370

Beschrijving

Van Smedenstraat naar Guido Gezellelaan. Naamgeving naar een greinschuur waar men greinde of roodverfde. Bij Marcus Gerards (1562) aangeduid als "Visieres strate". Met de "grote brand" van 1415 verdwenen de huizen aan de oostzijde, de huizen aan de westzijde bleven vermoedelijk staan. Marcus Gerards tekent een dichtbebouwde straat met licht gebogen straattracé , zie huidige toestand. Het einde van de straat is lang onbebouwd gebleven zie Poppkaart (1865).

Bebouwing opklimmend tot de 16de eeuw, doch overwegend 19de-eeuws uitzicht. Het straatbeeld wordt grondig gewijzigd in de loop van de 19de eeuw door het bouwen van arbeiderswoningen van twee à drie traveeën en twee bouwlagen zie nummers 4, 9-10 met doorgetrokken lekdrempels op de bovenverdieping; nummers 5-7 van 1838, nummers 18-20 vervangen woningen van één bouwlaag. Nummers 4-12 oorspronkelijk een eenheidsbebouwing van 1835 worden in de loop van de 20ste eeuw onderbroken door panden in historiserende stijl met tuit-, lijst- of trap- gevel zie nummer 6 (1935), nummer 8 (1934), nummers 18-20 (1919), nummers 25 (1909)-31, nummer 33 (1938), nummers 37-39 (1926). Verhogen van woningen met één bouwlaag zie nummer 11 (1907). Ook in de loop van het vierde kwart van de 20ste eeuw worden waardevolle oude panden grondig aangepakt zie nummers 1-3 waarbij de 16de- en 17de-eeuwse panden in 1996 op de voorgevel na volledig zijn gesloopt.

 • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 2003/1995.
 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 10 november 2000.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 316/1907, nummer 26/1919, nummer 45/1926, nummer 1308/1933, nummer 634/1934, nummer 623/1935, nummer 1106/1935, nummer 147/1938.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 111.
 • RYCKAERT M., De omvang van de "grote brand" te Brugge in 1415, in Biekorf, LXXVI, 1975-1976, p. 23-29.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Godshuis Vander Meulen

 • Is deel van
  West-Bruggekwartier


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Greinschuurstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10370 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.