Klooster van de zusters maricolen en Instituut van de Heilige Familie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Oude Zak
Locatie Oude Zak 34-38, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster van de zusters maricolen en Instituut van de Heilige Familie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Klooster van de zusters maricolen en Instituut van de Heilige Familie.

1667: oprichting in Brugge van een gemeenschap van de "geestelijke dochters", ontstaan in 1663 te Dendermonde als semi-religieuze groep van vrome vrouwen. Vestiging in een niet nader omschreven pand in het nabijgelegen Rozendal.

1720: inrichting van eigen kapel en vergroting van de woning.

Eind 18de eeuw: onteigening en openbare verkoop van het klooster.

1804: vestiging in een niet nader bepaald pand aan de Oude Zak en begin van een nieuwe opdracht met name verstrekken van onderwijs.

1891: verbouwing van de gestutte muur aan de Beenhouwersstraat.

In de loop van de 20ste eeuw: geleidelijke uitbreiding van de school en inpalming van de naburige panden onder meer met refter (1924), klaslokalen (1931), studiezaal (1935).

Uitgestrekt complex met oudste gebouwen gelegen aan Oude Zak; in de loop van tijd uitgebreid met 19de- en 20ste-eeuwse gebouwen richting Groene-, Beenhouwersstraat en Rozendal. Nummer 30, hoek Rozendal. Breedhuis van oorspronkelijk zeven, nu elf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Zeven linker traveeën gebouwd in 1823 volgens enkelhuisopstand; vier rechter traveeën resultaat van verbouwing in 1934 van een poortgebouw tussen twee vensters met fronton van 1824. Links is vermoedelijk de oudere kern bewaard, zie betraliede kelderopeningen. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel waarin de oorspronkelijke empire-inslag is doorgetrokken over volledige gevel. Begane grond getypeerd door fijne Franse voegen en rondboogvensters met boogruggen aansluitend op doorgetrokken imposten. Gelijkaardige deuromlijsting in de zevende travee, maar rechtoekige 20ste-eeuwse vleugeldeur onder kleine nis met Mariabeeld. Bovenverdieping afgelijnd door waterlijst onder doorgetrokken lekdrempels van arduin en verzorgde gevelafwerking bestaande uit kordons, een tandlijst en geprofileerde kroonlijst. Rechthoekige vensters in geprofileerde omlijstingen met geaccentueerde kroonlijst op de tweede bouwlaag en kleine, haast vierkante vensters op de mezzanino met bewaarde hijshaak ter hoogte van de vierde travee.

Aan Rozendalszijde bevindt zich in het verlengde een quasi blinde, verankerde en beschilderde bakstenen muur. Links van Rozendal nummer 3, deel van woning met twee getrapte dakvensters (2 treden + topstuk) met grote rondboogvensters; baksteenfries onder de gootlijst. Aan de tuinzijde, dwarse 18de-eeuwse tuinvleugel onder half gemansardeerd schilddak; vijf + vijf traveeën en twee bouwlagen met licht getoogde vensters.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Zak

Oude Zak (Brugge)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Klooster van de zusters maricolen en Instituut van de Heilige Familie [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82708 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.