erfgoedobject

Ensemble van burgerhuizen

bouwkundig element
ID
82793
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82793

Juridische gevolgen

Beschrijving

Merkwaardig ensemble van vijf diephuizen die de lichte bocht van de straat afzomen. Nummer 9. Diephuis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw, zie balklagen en dakconstructie. Verankerde bakstenen tuitgevel. Hoge, aangepaste rechthoekige openingen onder strekse latei, onderdorpels van arduin. Bovenvensters - met afgeschuinde dagkanten - oorspronkelijk gevat in rondboognissen, zie sporen van gedichte rondboogvelden. In de geveltop, rechthoekige luikopening gevat in rondboognis met afgeschuinde dagkanten en drielob. Houtwerk uit de eerste helft van de 19de eeuw, onder meer deur met breed kalf waarop ruit en vensters met grote roedeverdelingen. Smeedijzeren hijshaak. Achtergevel: per baksteenlaag getrapte puntgevel puntgevel van twee traveeën. Rechthoekige bovenvensters onder rollaag; rechthoekige luikopening met houten latei in de top.

Nummers 11-13. Twee diephuizen, heden met enkelhuisopstand volgens spiegelbeeldschema, elk drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw. Verankerde bakstenen tuitgevels; kelderopeningen. Aangepaste, hoge rechthoekige openingen met afgeschuinde dagkanten. Vensters oorspronkelijk gevat in rondbogige travee-nissen met afgeschuinde dagkanten en later dichtgemetselde boogvelden. In de top, rondboognis met afgeschuinde dagkanten en fijn maaswerkversiering in boogveld en ingeschreven bolkozijn van natuursteen. Behouden houtwerk met kleine roedeverdelingen. De achtergevels zijn tuitgevels van verankerde baksteen, met in nummer 11 een kleine opening onder de dekstenen.

Nummer 15/ Poitevinstraat. Samenstel van twee diephuizen van respectievelijk twee en drie traveeën onder zadeldaken (Vlaamse pannen) met tuinvleugel onder schilddak (nok loodrecht op de Poitevinstraat; Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw. Verankerde bakstenen puntgevels onder natuurstenen rollaag. Rechthoekige luikopeningen in 18de-eeuwse omlijsting met oren en neuten in de top. Links, tudorboogpoort in natuurstenen geprofileerde omlijsting met waterlijst, bekroond door kruisbloem. Rechthoekige bovenvensters met afgeschuinde zijkanten en gedichte rondboogvelden. Zolderopening met 18de-eeuwse omlijsting met oren. IJzeren hijshaak en trekbel. Houten vleugelpoort.

Hoekpand afgeboord door hoekketingen van natuursteen. Aangepaste rechthoekige vensters onder strekken en dichtgemetselde rondboogvelden; bewaarde afgeschuinde dagkanten op de bovenverdieping; persiennes. Zolderopening met een 18de-eeuwse omlijsting met oren. Zijgevel van zes traveeën; in de vierde travee is ter hoogte van de traphal een hoog, 19de-eeuws(?) rondboogvenster met glas in lood aangebracht. Op de begane grond, drie getraliede openingen. Bovenvensters met afgeschuinde dagkanten. Hoge, verankerde schoorsteenschacht. Achter het hoekpand, tuinvleugel (nok parallel aan de straat) met deels ingesloten binnenplaats. In het verlengde van laatst genoemde, vleugel met overwelfde keuken uit de 17de eeuw en twee eveneens overwelfde bijgebouwen.

Grote tuin, ommuurd aan kant van Poitevinstraat; muur geritmeerd door lisenen en spaarvelden.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, dossier 202.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, december 1985.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 350.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Ensemble van burgerhuizen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82793 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.