Planckendambrug over de Oude Mandel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Dentergem
Deelgemeente Markegem
Straat Tieltstraat
Locatie Tieltstraat zonder nummer, Dentergem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dentergem (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Dentergem (geografische inventarisatie: 08-01-2006 - 01-01-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Planckendambrug over de Oude Mandel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiebruggen
DateringWO II

Beschrijving

Tieltstraat z.nr. Zg. "Planckendambrug", over de Oude Mandel. Brug in rode mechanische baksteen, afgedekt met arduinen dekplaat. Aan weerszijden zijn in de dekplaat telkens twee cartouches gebeiteld met het jaartal "1941" en de afbeelding van een huisjesslak. Ter vervanging van een oudere brug, door Belgische troepen opgeblazen bij het terugtrekken over de Oude Mandel in 1940. De huidige brug werd in 1941 opgetrokken door een Duitse genie-eenheid, wiens embleem de huisjesslak was. Aan de westzijde van de brug bevindt zich een sluis om de overstroming van de meersen van de Oude Mandel te beletten.

HOLLEVOET F., Markegem, Het vermaakelijk dorp, Tielt, 1996, p. 465.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Tieltstraat (Markegem)

Tieltstraat (Dentergem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.