erfgoedobject

Café Het Gildehuis gedateerd 1618

bouwkundig element
ID
84574
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84574

Juridische gevolgen

Beschrijving

Locatie van het voormalige café "Het Gildehuis", gedateerd "1618" zie ankers. De naam verwijst naar de aanwezigheid van de vroegere Sint-Sebastiaansgilde. Deze staat aangeduid op de gravure van Sanderus' Flandria Illustrata (1641-1644) als "Schuttershof, oft Gildhuys" gelegen in een ommuurde tuin en is getekend als breedhuis onder zadeldak, trapgevels als eindgevels en ronde traptoren tegen de achterzijde. Tijdens de Frans Revolutie werd de gilde opgeheven en het huis verbouwd. Doorheen de 19de eeuw en tot 1933 uitgebaat als herberg, heden ingericht als woning.

Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder pannen zadeldak. Verankerde baksteenbouw, het volume refereert nog enigszins aan het oorspronkelijke, zoals te zien op de gravure van Sanderus. Eenvoudige, witbepleisterde lijstgevel en sobere, rechthoekige muuropeningen. Houten kroonlijst op klossen. Rechts van het huis een inrit met smeedijzeren hekkens en oudere (19de-eeuwse?) tuinmuur.

  • DESMET J., Over café's gesproken. Een overzicht van Wakkense aubergen, herbergen, taveernen, café-huysen,geneverhuysen, kantijnen, kroegen door de eeuwen heen, Wakken, 1982, p. 90-91.
  • SANDERUS A., Flandria Illustrata, Keulen, 1641-1644.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Café Het Gildehuis gedateerd 1618 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84574 (Geraadpleegd op )