erfgoedobject

Gemeentelijke lagere school met schoolmeesterswoning

bouwkundig element
ID: 85499   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85499

Juridische gevolgen

Beschrijving

Schoolgebouwencomplex, aanvankelijk gemeentelijke lagere school met schoolmeestershuis en Academie voor Teken- en Bouwkunde, later met secundaire school. Nu deel van het Provinciaal instituut Burgemeester Van Driessche met afdeling volwassenenonderwijs, dat gehele binnenblok tussen de School- en de Meulenbroekstraat beslaat.

Complex samengesteld uit verschillende gebouwen. Oudste schoolvleugel met voormalig schoolmeestershuis op de hoek van de School- en de Kaaistraat. Opgetrokken naar ontwerp van architect E. de Perre-Montigny (Gent) in 1866 tijdens het bestuur van burgemeester Jacques Felicien Vertongen (zie stichtingssteen rechts van centrale inkom) waar ook de in 1864 opgerichte Academie werd in ondergebracht. Herbouwd in 1912 naar ontwerp van bouwmeester Jan Tersago (Hamme) tijdens het ambt van burgemeester Edmond De Geyter (confer gevelsteen links van centrale inkom).

Typisch schoolgebouw in een verzorgde decoratieve baksteenarchitectuur op een hoge gecementeerde plint. Zeer groot gebouw met symmetrische opstand van dertien + drie traveeën (schoolmeesterswoning ter hoogte van de Kaaistraat) en twee bouwlagen onder een afgewolfd pannen zadeldak. Rechterzijpuntgevel met klimmende tandlijst. Straatgevel geritmeerd door gekoppelde rondboogvormige spaarvelden met dito vensters voorzien van nieuw schrijnwerk. Drie traveeën breed middenrisaliet bovenaan afgelijnd door een baksteenfries onder bekronend driehoekig fronton met gedichte oculus. Borstwering benadrukt door een meervoudige overhoekse muizentandfries. Voorgevel schoolmeesterswoning met gelijkaardige opbouw, weliswaar geleed door hoeklisenen en uitspringende deurtravee hogeropgaand in een gebogen fronton.

Interieur

Oorspronkelijke binnenindeling behouden, maar aankleding in de tweede helft van de 20st eeuw volledig gewijzigd.

Achterin. Grote verharde speelplaats met centraal een rechthoekig schoolgebouw, aanvankelijk bestemd als "Lagere School" (zie opschrift). Volgens twee stichtingsstenen aan weerszijde van de centrale rondbogige inkom, nieuwe school opgericht in 1912 naar ontwerp van bouwmeester Jan Tersago (Hamme) onder het burgemeesterschap van Edmond De Geyter.

Eénlaags volume van dertien traveeën met symmetrische opstand onder schilddak. Karakteristiek begin 20ste-eeuws voorkomen. Sober baksteenparament verlevendigd door gele bakstenen banden, ontlastingsbogen en omlopend tandlijstje. Typische grote rechthoekige vensters onder ijzeren I-liggers ter verlichting van de klaslokalen. Schrijnwerk vernieuwd. Voorgevel recent voorzien van een grote glazen luifel. In het tweede kwart van de 20ste eeuw ten oosten vergroot met een directeurswoning met hoekerkeruitbouw. Inmiddels sterk verbouwd.

Voormalige vleugel van de secundaire school, opgetrokken in de jaren 1930, aan oostkant van de speelplaats. Baksteenbouw van eenentwintig traveeën onder pannen schilddak, eveneens voorzien van grote rechthoekige vensters (met ijzeren liggers, kleine roedeverdeling) en drie rondbogige deuren.

Overige volumes uit de tweede helft van de 20ste eeuw niet geïnventariseerd.

  • Bijkomende gegevens verstrekt door Dhr. De Rijcke (2009).
  • CATTRYSSE K., Politieke Dynastieën in Hamme (1830-1940), onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent, 1979-1980, I, p. 38-39.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2006


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gemeentelijke lagere school met schoolmeesterswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85499 (Geraadpleegd op 20-01-2020)