Le Grand Hôtel du Coq-sur-Mer

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Leopoldlaan
Locatie Leopoldlaan 24, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Le Grand Hôtel du Coq-sur-Mer

Deze bescherming is geldig sinds 24-06-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Le Grand Hôtel du Coq-sur-Mer

Deze vaststelling is geldig sinds 08-11-2012.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek De Haan Concessie: centrale deel

Deze bescherming is geldig sinds 24-06-1981.

Beschrijving

Op de hoek met de Vondellaan en Murillolaan. Gemeentehuis, beschermd als monument bij K.B. van 24/06/1981. Oorspronkelijk "Le Grand Hôtel du Coq-sur-Mer", één van de grootste en oudste hotels van de badplaats. Aangevat in 1898 als luxehotel met 62 kamers, grote feestzaal en voorzien van elektriciteit en liften; nutsgebouwen onder meer stallingen, bakkerij aan de Vondel- en Murillostraat. Bloeiperiode tijdens de eerste kwart van de 20ste eeuw onder meer als gevolg van de directe verbinding per koets met de Royal Golfclub en Oostende. Modernisering in 1936-1937 naar ontwerp van architect Léon Ide (De Haan), waarbij het authentieke Victoriaans karakter werd afgezwakt. De houten - oorspronkelijk open - galerij en dito balkons werden vervangen door betonnen structuren; het zadeldak omgevormd tot mansardedak; de dakkapellen deels vergroot, deels verwijderd; ook reduceren van decoratieve elementen. In 1949 verkocht aan Société Coopérative Intercommunale d'Oeuvres Sociales pour la région de Charleroi voor het inrichten van zeeklassen voor kinderen. In 1979 omgevormd tot gemeentehuis. Medio 1980: restauratiewerken met betrekking tot de bedaking onder meer reconstructie van het oorspronkelijke zadeldak en dakkapellen, restauratie van de gevels en schrijnwerk naar ontwerp van architectenbureau Groep Planning (Brugge). Imposant complex met omgevende tuin, aan achterzijde thans als parking gebruikt; afgesloten door middel van laag bakstenen muurtje waarboven vierzijdige leuning tussen pilastertjes. Gebouw van drie bouwlagen boven souterrain. Leien zadeldaken onder meer geknikt met wolfseinden. Roze beschilderde en bepleisterde, onder meer met schijnvoegen en/of beraapt, gevels boven een sokkel van blauwe hardsteen; gebruik van beton voor balkonleuningen en zuilen. Dubbelhuisopstand. Typerende in- en uitspringende muurpartijen. Omlopende grijsbeschilderde zuilengalerij geritmeerd door bekronend terras. Verdiepte middenpartij; bordestrap van blauwe hardsteen; loggia's op bovenverdieping. Pseudovakwerk in de top van risalietvormende dakvensters onder wolfsdak. Accent gevormd door rechter hoektoren met pagodevormige, deels geajoureerde bekroning. Getoogde vensteropeningen onder meer deurvensters met aansluitende balkons. Sobere achtergevel in aansluitende trant. Elementen van het oorspronkelijke interieur alleen behouden op de verhoogde begane grond in de huidige Raadzaal samen met een paar deuren, onder meer beglaasd en met gezandstraalde versiering. Omliggende tuin achter muurtje; monument voor gesneuvelden in de tuin. Achteraan parking en Gemeenschapshuis naar ontwerp van architect W. Vyncke in zekere mate, qua volume, herinnerend aan het oorspronkelijke koetshuis van het hotel.

  • ARCHIEF ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/00267.
  • GEMEENTEARCHIEF DE HAAN, Bouwaanvragen, (1935), 1936/336.

Bron: -

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Leopoldlaan

Leopoldlaan (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.