erfgoedobject

Villa in art deco

bouwkundig element
ID: 86003   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86003

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa in art deco
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Alleenstaande villa in art-decostijl, schuin ingeplant ten overstaan van de huidige rooilijn en omgeven door een ruime omhaagde tuin met ijzeren hek. Woning van het dubbelhuistype met twee bouwlagen en een drie traveeën brede voorgevel onder schilddak (Vlaamse pannen), van circa 1930. Gecementeerd parement van art-decosierpanelen op de borstweringen en de omlopende kroonlijst. Zijtravee met driezijdige erkers en centraal portaal met bekronend vijflicht.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Villa in art deco [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86003 (Geraadpleegd op 24-11-2020)